Hibe Programı Uygulama Mekanizması - Sayfa 2 - Koniks.com

Koniks.com
Kullanıcı adı:
Şifre:
Şifremi hatırla


    Ana Sayfa          Forumlar          Arama          Yardım           Kayıt Ol

Hibe Programı Uygulama Mekanizması
 2 


akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
21/06/2010 :  22:57:50   Yazarın websitesini ziyaret et Website  Bu yazıdan alıntı yaparak yorum yaz Alıntı


AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARI
HİBE PROGRAMI UYGULAMA MEKANİZMASI1. Hibe Programı Nedir?
2. Kimler Başvurabilir?
3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?
4. Ne Zaman Başvurulabilir?
5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?
6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?
7. Nasıl Başvurulabilir?


1. Hibe Programı Nedir?

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonu ve yönetiminde olup, ihale aşaması Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.2. Kimler Başvurabilir?

Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ise doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilebilmektedir.Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar;

· Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),
· KOBİ’ler,
· Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
· Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,
· Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumlarıdır.


Hibe Başvuru Rehberinde aksi belirtilmedikçe kamu kurum ve kuruluşları hibeden yararlanamamakta ancak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek verebilmekte, bu amaçla “iştirakçi” olabilmektedir.3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.KOBİ’lerin Desteklenmesi:

Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
· Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri
· Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler
· Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler
· Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri
· İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerÇevre ve Küçük Ölçekli Altyapı:

Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar
· Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası
· Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi
· Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleriYerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:

Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
· Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler
· Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi
sağlamaya yönelik faaliyetler
· Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri
· Araştırma faaliyetleri
· Kırsal kalkınma faaliyetleri
· Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler4. Ne Zaman Başvurulabilir?

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenlenir ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler verilir.Teklif çağrıları ve bilgilendirme kampanyalarına ilişkin duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu internet sayfaları ile ulusal ve yerel basında yer alır.5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?

KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekmektedir.Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?

Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda “Bağımsız Değerlendirme Komiteleri” tarafından, “Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi”nde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. Değerlendirmede dikkate alınacak diğer önemli hususlar;· Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara;
· Teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmaktır.7. Nasıl Başvurulabilir?

Başvuru için, www.dpt.gov.tr www.cfcu.gov.tr ve www.deltur.cec.eu.int internet sitelerinden veya ilgili programın bölge ofislerinden temin edilebilecek hibe programının başvuru rehberi dikkatle incelenmeli; başvuru formu doldurulmalıdır.Bu forma, ayrıntılı proje teklifi eklenmelidir. Proje teklifinde; projenin amacı, hedef grupları, faydaları, bütçe dökümü, projenin beklenen çıktıları vb. detaylar usulüne uygun olarak yer almalıdır.Başvurular, teklif çağrısı için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne mutlaka sunulmuş olmalıdır. Resmi yazılı bilgi talepleri de aynı adrese gönderilmelidir.Devlet Planlama Teşkilatı sayfalarından alınmıştır.
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
Buzuladam
Yeni Üye

Toplam 2 yazı
14/01/2011 :  22:46:44 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Merhaba,

Cevabınız için teşekkür ederim. Bu destek programında Kosgeb'in istediği şey (diğer destek programlarıyla karıştırılmamalı) yeni girişimci olmanız ve önce parayı ödemeniz, sonra Kosgeb'den tahsil etmeniz.

İş planını sunarken dediğiniz gibi yurtiçi ve dışıda olsa proforma fatura yeterli oluyor. Ama sonra bu harcamayı ill sizin yapmanız gerekiyor.

Bu nedenle de hep birlikte belirleyebileceğimiz güzel bir fikir üretim bunun başlangıcını finanse edecek ve ortak olabilecek bir kişi veya kişiler arıyorum.

İsteyenlere daha detaylı bilgi verebilirim. mail adresim buzuladam@gmail.com.

Teşekkürler.
“Life is about change, sometimes is paintful, sometimes is beautiful but most the time is both”

www.kazanmakisteyenler.com

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Danışmanlık
supermen666
Yeni Üye

Toplam 9 yazı
15/01/2011 :  12:21:28  Alıntı
akın selçuk bey sizi yakalamışken bir sorum var bu sera konusunda yatırım yapıcamda yardımcı olurmusunuz.
supermen666

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Serbest meslek
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
16/01/2011 :  15:02:21 Yazarın websitesine git Website   Alıntı


http://www.aytekinsera.com/ sitesinden iletişim bilgilerine bakın. Telefon edip Haydar beyle görüşün. Ayrıca özel mesajla size gönderdiğim telefon numarasından Mehmet Ustayı arayıp Hollandadan topraksız tarım sistemleri getirip kuran arkadaşların irtibat bilgilerini de isteyebilirsiniz. Ucuz bir yatırım değil. Araştırmanızı iyi yapın. Bandırma Manyas bölgesinde sera kurmak başlığını açan kaanizim ile de görüşmeniz faydalı olabilir. Konuyu bilinçli araştıran bir arkadaş zira.
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
akrep2008
Yeni Üye

Toplam 90 yazı
16/01/2011 :  23:57:01  Alıntı
slm kardeş sen ya hiç kosgebe gitmemişsin yada benim gittiğimden buyana bayaa şeğişmiş haberim yok adamların kosgeb anlayışı en az 25 kişiyi 1yıl sigortalı çalıştırmış olmalısın senin dediklerin buna uymuyor yadeğilse ne cevherler var aklın bile almaz
beyhan

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Elektrik / Elektronik
sonerya
Üye

Toplam 126 yazı
31/01/2011 :  00:56:00  Alıntı
işsiz parasız birisinin bu destekleri alması hayaldir arkadaşlar. neden mi birincisi önce gidip 500 kişilik başvuruda ilk 25 kişi(bir kurs sınıfı) arasına girebilmeniz gerekiyor ön görüsme felan yapabilirseniz yani. girişimcilik kursuna kayılıp bitirmeden bu desteklere başvurma yolunuz yok. kobi kosgeb felan hepsi buradaki başarılı kurs sertifikanızı istiyor. sonra daha bitmedi
mükemmel bir işleyiş senaryosu olan profesyonel hazırlanmış ikna edici proje sunacaksınız (kursa gidip bitirebilecek yol parası vs. gibi cepten harcama swermayeniz olduktan sonra bir de proje hazırlamak için harcamlarınız olacak yani ha yok günlük 15 tl ödenecekmiş taa 45 gün sonra felan kurs için) neyse
sonra malı tedarik etmeniz şirket kurulumunuzu yapmış maliye muhasebe felan feşmekan herşeyi oratya cıkarmış olmanız gerekmekte.
mesela fason gömlek dikimhanesi için gidip kumaşları almanız bunlar için fatura yada çek karnesinden bi kac sayfa yırtmış olmanız gerekir. sonra başvurduğunuz o destek merkezinden onay beklemeniz gerekir bilirsiniz bürokrasi nasıl işler artık.
en nihayetinde size cinsiyet ve bulundugunuz yere göre %60-70 destek verilirse hamdolsun diyip sevinebilirsiniz ama verilirse....

hayat bir kumardır işi siyasate cekmek istemem ama AKP saolsun hepimiz daha bir kumarbaz olduk kpss de herseyde bir parmak bal tonla reklam ama birileri yararlanır bizim vergilerimizden... adil düzen bu...
nereden mi biliyorum yaşadım ögrendim bizzati Türkiye cumhuriyeti vatandaşıyımdır zaten ...(ama sadesinden öyle çingene kürt felan degil açılım sahibi olayım şanslı olayım sade batıdaki türk oglu türk 3 üniversite mezunu)
pozitif yaklaşım empati ile mümkündür.

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Diğer
akrep2008
Yeni Üye

Toplam 90 yazı
07/02/2011 :  00:09:32  Alıntı
bana 1tane göster sene kosgep.ten yararlanan haa güçlü firmalar hariç kimi kandırıyorlar senin gibi insanları
beyhan

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Elektrik / Elektronik
osmanatakul
Üye

Toplam 342 yazı
10/02/2011 :  11:50:43  Alıntı
selam arkadaslar bu hıbe olayını ben aklım almadı benım turkıyede 1 gurcude 1 moldovayda 1 fırmam var ama malesef yurd dısında fırmanda osla ısde yapsan arkanda dayın emmın amcan olmadımı ne hıbe kredı nede bankadan 1 lıra alabılırsın ben bun u senelerdır yasıyorum yurd dısında böle degıl fırmayı actın orada oturum aldın 1 ay calısıyorsun ıstedın kredıyı alıyorsun malesef turkıyede turk vatandasıysan yuksek yerlerde amcan dayın emmmın yoksa temınatın yoksa degıl hıbe normal kredı bıle cekemıyorsun bunlar bu kredıler hep malı mulku ımaknı olan ve gelırı ıyı oaln zengın ler ıcın dıyorum saygıalrımal bosa zaman harcamayın hıbe mıbe alamazsınız
gaab.srl osman atakul
msn:eko-trans@hotmail.com
skype:eko.trans1
ıcq:357866604

Yerleşim : Ukrayna / Zaporojie  |  Meslek : Ulaşım / Taşımacılık
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
11/02/2011 :  11:26:36 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Ben çocukluğumdan beri bu amcan olacak dayın olacak lafını işitir dururum. Türkiyede aynı kanunlar sathın her yerinde geçerlidir. Yani Merzifon da ayrı Ankara da ayrı bir uygulama yapılmaz. Bu hibe teşvikleri ilan edilmiş insanlara duyurulmuş, hakkında birimler kurulmuş veya eskilerden yetkilendirilmiş ve 6 - 7 senedir de gayet güzel çalışmaktadır. Daha eski tarihlerde de vardı teşvikler hibe veya faizsiz veya uzun vadeli şekillerde. Ama hiç bir zaman bu kadar halka inmemişti burjuvazi bir tabirle !!

Tanıdık insanların bulunması, sosyal bir çevrenin kişiyi bilmesi, kişinin bir sevilme potansiyelinin bulunması elbette işlerini daha rahat akıcı bir şekilde görmesini sağlar. Bu bir büfeden sigara alırken bile geçerlidir. Bir sigara yüzünden büfeci ile 30 saniyede kurulan kısa dosluk tadından yenmez. Büfeci o sigarayı daha bir keyifle satar. Mutlu olur. Böyle bir müşterinin işleri her zaman yolunda gider. Hibe başvurusunda bile !

Şimdi Gürcistan' la Moldavya' yla Türkiyenin durumu mukayase kabul eder mi ? Elbette Gürcistan da Moldovya da tanıdık olmadan iş göremezsiniz. Çünkü bilinen bir mevzuat yok. Türkiye' de tüm şartlarınız uygun olduğu halde başvurunuzu almayan , projenizi işletmeyen , değerlendirmeden geçirmeyen bir yetkili bulamazsınız zira sistem bu işleri tek bir kişinin eline bırakmamıştır. Hatta tek bir kurumun elindede değildir. Birbirden bağımsız kuruluşlar denetciler bu işlerin yürümesini sağlar. Amcanız sizi bir kapıdan geçirdi diyelim, diğerini kim geçirecek ? İrili ufaklı 10 kurumu ve gene irili ufaklı 20 kişiyi dayınız yapmanız lazım aynı anda.

tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
akrep2008
Yeni Üye

Toplam 90 yazı
12/02/2011 :  00:33:11  Alıntı
SAYIN AKINSELÇUK BEY SİZ ZANNEDERSEM BAŞKA BİR ÜLKEDE YAŞIYORSUNUZ BEN ANKARADA BROKRASİNİN İÇİNDE YAŞIYORUM BEN SİZE AYNI KURUMDA AYNI KATTA AYNI MESELEYE 4 MASADA GÖREVLİ ŞAHISLARIN BİLE SÖYLEYİP YAZDIKLARI EVRAKLAR BİLE BİRBİRİNİ TUTMUYOR SEN TEK KİŞİNİN ELİNE BIRAKILMAMIŞTIR FARKLI FARKLI KURUMLAR VAR DİYORSUNUZ BU DAHADA KÖTÜ BENİM BİR PROJEM DÜNYAYI AYAĞA KALDIRACAK PROJEDİR O DEDİĞİNİZ KURUMLARI HEPSİNİ GEZDİM NELER YAŞADIĞIMI ANLATSAM BİLE ANLAYABİLECEĞİNİZİ ZANNETMİYORUM ŞOK OLDUM AMA PROJENM KENDİM YÜRÜTÜYORUM YAPTIĞIMDA İSE İLK YAPACAĞIM İŞ FUARDA SERGİLEYİP DOĞRU YURT DIŞINA TİKSİNDİM ARTIK HA SANA BİRDE ŞUNU SÖYLEYEYİM ADAMLAR 1 GÜNDE DOSYANIN 3 BAKANLIĞI GEZİP GELDİĞİNİ SÖYLÜYORLAR KİMİ KANDIRIYORLAR NE ZAMAN BAKTINDA NE ZAMAN İNCELEDİN HAYARET DOĞRUSU NEYSE KAFANI AĞRITMAYAYIM KOLAY GELSİN BAŞARILAR DİLİYORUM
beyhan

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Elektrik / Elektronik
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
12/02/2011 :  22:06:36 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Hocam bir konuda eksiksinizdir. Duruşunuz yanlıştır. Konunuz yanlıştır. Zamanlama beceriniz yoktur. Sunumunuz zayıftır. Projeniz yetersizdir, vs.

Elbette aynı mevzuatı farklı işletmeye kalkan görevliler çıkabilir ama bunları aşmak mümkündür. Moldavyada aşamayabilirsiniz. Ya da uygunsuz bir işle aşmanız gerekir ama Türkiye' de kuralı kannu biliyorsanız herkesi olması gerektiği şekilde aşarsınız. Vakit kaybedersiniz hepsi bu. Bu kayıptan zararınız olduysa dava açabilirsiniz. Bu ülke bu konularda çevremizdeki birçok ülkeden daha şeffaf. Amca dayı işi bu başlığın konusunda işlemez. Ama numune hastanesine hizmetli girilecekse belki tanıdığı olanları tercih ederler. onda bile hakkının yendiğini düşünen en tahsilsiz sahipsiz insan bile bir dilekce ile dava açabilir, dava harcına parası yoksa, birilerini hareketlendirebilir.

Konya Ankara' ya pek yakın ama bunun bir anlamı yok zira bütün ülke bizim zaten. Bürokrasi bir Ankarada yok. Meclisin orada olmasının dışında diğer şehirlerden hiç bir farkı yok.
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
akrep2008
Yeni Üye

Toplam 90 yazı
13/02/2011 :  01:30:51  Alıntı
BENCE SEN HAKLISIN AMA HALK ARTIK SADECE VİJDANININ SESİNİ DİNLİYOR VE BENİM VİJDANIM BANA SAKIN DEVLETE BULAŞMA DİYOR AKLIMA GELMİŞKEN SİZE BİRŞEY ANLATAYIM NATİONAL GEOGRAPHİC KANALINDA İZLEMİŞTİM DAHA TANK İCAT EDİLMEMİŞ BİR AMERİKALI BAYAN TANK TASARLAR AMERİKAN RESMİ KURUMLARINI GEZEN BAYAN HİÇBİR RAĞBET GÖRMEZ BU OLAYI RUS BİR TANIDIĞINA ANLATIR RUS VATANDAŞI OLAYI BİR RUS YETKİLİYE ANLATIR RUS YETKİLİ ŞAHIS BAYANA RUSYADA PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİNİ VE BU İMKANLARI RUSYANIN SAĞLAYACAĞINI SÖYLEYİP BAYANI RUSYAYA DAVET EDER BAYAN TANKI YAPAR FAKAT TANK BİR HANDEĞE GELDİĞİ ZAMAN TAKILIR KALIR İŞTE BU DÜNYANIN İLK TANKIDIR BAYAN TEKRAR TASARLAR VE PROJE TAMANLANMIŞ OLUR BUNU GÖREN AMERİKA ARTIK GELEN HİÇ BİR PROJEYİ GERİ ÇEVİRMEZ AKSİ HALDE DİĞER ÜLKELER İÇİM MAHALLELER KURAR ÇİN MAHALLESİ TÜRK MAHALLESİ İSPANYA MAHALLESİ VE BU ÜLKELERİN İLERİ GELENLERİNİ TOPLAR İMKAN VERİR VE DEVLETİ SÜPER GÜÇ HALİNE GETİRİR KISACASI TÜRKİYE DAHA ÇOK FIRIN EKMEK YEMESİ LAZIM HADİ DİYELİMKİ BEN YANLIŞ DÜŞÜNÜYORUM PEKİ BU BEYİN GÖÇÜ NEDEN OLUYOR NEDEN TÜK HALKI KENDİ DEVLETİNE GÜVENMİYOR CEVAP BEKLİYORUM AMA TATMİN EDİCİ OLSUN TAHMİN DEĞİL
beyhan

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Elektrik / Elektronik
khanofthesky
Üye

Toplam 546 yazı
24/02/2011 :  08:19:42  Alıntı
Sn. arkadaşlar

KOSGEB in destek ve hibe mekanizması ile alakalı 60 saatlik kursunu yeni bitirdim, aklınıza takılan-bu konu ile alakalı soru sormak isteyenlerin sorularını cevaplayabilirim memnuniyetle.
Nakipoğlu

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Diğer
sonerya
Üye

Toplam 126 yazı
24/02/2011 :  15:17:11  Alıntı
bence bu başlığa yakışan cevap detaylı bilgi için bir de buraya göz atın.
http://www.koniks.com/topic.asp?TOPIC_ID=24760
pozitif yaklaşım empati ile mümkündür.

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Diğer
khanofthesky
Üye

Toplam 546 yazı
27/02/2011 :  09:34:05  Alıntı
Arkadaşlar bir de size bir kaç anekdot aktarayım buraya uygun olacaklardan. Geçtiğimiz yıl bulunduğum il ve bir kaç ilçesinde bu eğitimler bu kapsamda yapılmış ve yaklaşık olarak 200 kişi faydalanmış ama aradan geçen 1 yıla rağmen bu 200 kişinin sadece 2 si kendi işini kurmuş yani diğerleri ya prosedür saçmalığından ya desteklerin orantısızlığından ya da bu desteğin bir naneye yaramadığı mefhumundan hareketle vazgeçmişler. Allah esirgesin ben kendi işimi kuracak olsam şahsi olarak söylüyorum elimde de beş kuruş paramın olmadığını varsayıyorum, asla ama asla kosgeb e güvenip iş kurmam. Çünkü inanın dımdızlak ortada bırakılırsınız.

BU başlığa benzer bir başlıkta sn. editöre de anlatmaya çalıştım burada da izah etme açısından minik bir sonuç yazdım. 1 seneyi aşkın süre önce ben bilmeden ama sezgilerimle-daha önce yaşamışlıklarımla-çıkarımlarımla bu işin koftiden olduğunu yazında bir kaç arkadaşımız hem özelden hem genelden saldırmıştı ama işin merkezine yerleşince doğruyu yanlışı muhatablarının ağzından dinleyince aşırı isabetli tespitler yapmış olduğumun farkına vardım. Nereye gider bilemiyorum ama millet artık gözünü-kulağını açsın bu tür saçmalıkların olmayacağını anlasın istiyorum.

Allah herkesin her işinde yardımcısı olsun çünkü hakikaten de işimiz Allah a kaldı.

Saygılarımla
Nakipoğlu

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Diğer
osmanatakul
Üye

Toplam 342 yazı
02/03/2011 :  21:45:24  Alıntı
sayın khanofthesky goruslerınıze katılıyorum malesef turkıyede ıs yapmak ıcın yabancı devlet vatandası olcaksın bu tc vatandası deıl o zaman brokrasıymıs engelmıs formalıteymıs kalmıyor tc vatandasıysan hıbe kredısıymıs kosgebmıs bunlar bos ve yaan ben bunu bırebır yasadım yasıyorum bırak hıbe kredıyı normal kredıyı bıle alırken bır dereden bın su getırtıyrolar ama tc vatandası dılsen ve burdan kazanıpda paranı amerıka almanya rusya ukrayna kazak kırgız özbeke goturceksen ne formalıte var ne brokrası
gaab.srl osman atakul
msn:eko-trans@hotmail.com
skype:eko.trans1
ıcq:357866604

Yerleşim : Ukrayna / Zaporojie  |  Meslek : Ulaşım / Taşımacılık
khanofthesky
Üye

Toplam 546 yazı
03/03/2011 :  16:40:57  Alıntı
Sn osmanatakul, bu anlattıklarıma ekleyebileceğim o kadar çok rezalet pislik var ki insan bu ülke de doğduğu için Allah isyan edesi geliyor zaman, neden amerikalı, neden avrupalı yada neden bir başka tabietten olmadığınıza üzülüyorsunuz. Bakın mesela yeni bir olay ;

işyerim kosgeb üyesi olsun veri tabanına kayıt olalım diye kosgeb e gidip hangi evrakları hazırlamam gerektiğini sordum, tamamını 10-12 saat içinde hazırladım bu sabahta önce muhasebeciden 2009 yılı kurumlar vergisi beyannamesini de ekledim, kosgebe gittim, kosgebin müdürü 2010 yılınınkini isteriz muhakkak, 2009 olmaz dedi, ben de '''' hocam 2010 yılı pek çok şirkette olduğu gibi nisan ayının 20 küsürlü günlerinde verilir, bu sebeple de 2009 u getirdim size ''''' dedim. Üstelik de 2010 yılında şirket yeni kurulduğu için fatura vs kesilmesi olmadığını da izah ettim ama anlamadı illaki 2010 yılını göreceğim dedi.

Gittim muhasebeciye ''' ben anlaşamadım bu kosgeb cilerle sen izah et '''' dedim ve telefon açtım verdim muhasebeciye. Anlayabileceğiniz üzere muhasebeci kosgeb in müdürü ile anlaşamadı ve benim iş de yattı böylece. Şimdi kim bana bunların izahatını yapabilecek. Allah belasını versin böyle bürokrasinin,

BİR DE DÜŞÜNÜN SADECE SAÇMA-SAPAN KOSGEB İN VERİ TABANINA KAYIT İŞLEMİ İÇİN BU KADAR SÜRÜNDÜRÜYORLARSA ALLAH ETMESİN ESER MİKTARDA DAHA BAŞKA BİR İŞ İÇİN ORAYA UĞRARSANIZ ÇAĞIMIZIN İLLETİ OLAN KANSERE YAKALANMADAN ORADAN ÇIKMANIZ MÜMKÜN OLMAYACAK DEMEK Kİ
Nakipoğlu

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Diğer
akrep2008
Yeni Üye

Toplam 90 yazı
24/04/2011 :  03:36:31  Alıntı
kardeşim siz hiç akıllanmazmısınız bana dokunmayan devlet bin yaşasın işte bukadarallaha şükür bu devletin hiç bir şeyinden yararlanmadım oda bana dokunmasın
beyhan

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Elektrik / Elektronik
bulent.kz
Yeni Üye

Toplam 93 yazı
24/04/2011 :  11:31:05  Alıntı
akrep2008, okuduğun okul, geçtiğin yol, bindiğin otobüs metro, elektrik, su, kanalizasyon diye saymaya kalksam bu forum kaldırmaz.
ama siz dersinizki ben onların parasını ödüyorum, ödediğiniz para 3 metre elektrik kablosuna yetmez. dünya nüfusunun üçte biri elektrikten bile yoksun, o olmazsa zaten diğer hizmetlerinde birçoğu olmaz. siz şanslı üçte ikilik gruptasınız.
Kosgeb meselesine gelince, devlet herkese kolayca hibe verseydi, paraya sıkışan, çocuğunı evlendirecekler bile soluğu kosgeb in kapısında alacaktı. o zaman proje gerçek amacına ulaşamayacaktı.
Adam zaten projeni onaylarsam veririm diyor. onayladıktan sonra hibeyi veriyor ama makine vs. için kredi vereceği zaman önce ödemeyi yapmanızı istemesi gayet normal. devlet parayı alıp yok olmamanız için makineyi satın almanızı istiyor. bunun için sizi tanıyan bir yakınınızdan veya bankadan destek alabilirsiniz. eğer yakınınız veya banka size bu parayı vermiyorsa yani güvenmiyorsa devlet neden güvensin. 1 günlüğüne veya 1 haftalığına para isteyeceksiniz ama size kimse güvenmiyor. devlet otokontrol yapmış gayet mantıklı.
bu krediler parası olana diyenlere,
işi iyi olan, parası olan bu işlerle uğraşmaz. bu parası olmayanlar için.

Yerleşim : Kazakistan / Almatı  |  Meslek : İthalat / İhracat
KASIRGA3434
Yeni Üye

Toplam 7 yazı
24/04/2011 :  16:24:43  Alıntı
merhaba akınselçuk bey kosgeb hibe ve desteklı sera yada hayvancılık tesvıklerı hakkında destek verıyormusunuz

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Elektrik / Elektronik
khanofthesky
Üye

Toplam 546 yazı
24/04/2011 :  21:35:59  Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - bulent.kz
akrep2008, okuduğun okul, geçtiğin yol, bindiğin otobüs metro, elektrik, su, kanalizasyon diye saymaya kalksam bu forum kaldırmaz.
ama siz dersinizki ben onların parasını ödüyorum, ödediğiniz para 3 metre elektrik kablosuna yetmez. dünya nüfusunun üçte biri elektrikten bile yoksun, o olmazsa zaten diğer hizmetlerinde birçoğu olmaz. siz şanslı üçte ikilik gruptasınız.
Kosgeb meselesine gelince, devlet herkese kolayca hibe verseydi, paraya sıkışan, çocuğunı evlendirecekler bile soluğu kosgeb in kapısında alacaktı. o zaman proje gerçek amacına ulaşamayacaktı.
Adam zaten projeni onaylarsam veririm diyor. onayladıktan sonra hibeyi veriyor ama makine vs. için kredi vereceği zaman önce ödemeyi yapmanızı istemesi gayet normal. devlet parayı alıp yok olmamanız için makineyi satın almanızı istiyor. bunun için sizi tanıyan bir yakınınızdan veya bankadan destek alabilirsiniz. eğer yakınınız veya banka size bu parayı vermiyorsa yani güvenmiyorsa devlet neden güvensin. 1 günlüğüne veya 1 haftalığına para isteyeceksiniz ama size kimse güvenmiyor. devlet otokontrol yapmış gayet mantıklı.
bu krediler parası olana diyenlere,
işi iyi olan, parası olan bu işlerle uğraşmaz. bu parası olmayanlar için.Sn bulent.kz

Devlet kesinlikle ama kesinlikle otokontrol sağlama amacıyla bu prosedürü uygulamıyor, bilinçsiz nüfus artışı, demografik yapının anormal hızlı bir şekilde sosyal güvenlik kurumunu bitirme noktasına getirmesi, korkunç-ürkütücü boyutlara ulaşmış işsizlik sorununun sözde çözümüne katkı sağlama amacına uygun olarak gerçekleştirdiği bir saçmalıklar silsilesi getiriyor önünüze. Nereden mi biliyorum bunu, bakın izah edeyim.

Bir ay kadar önce sanırım bursa da hedef 2023 ihracat 545 milyar dolar diye bir nane strateji belgesi açıklandı değil mi ? bunu da ihracatçı birlikleri ile gerçekleştirdiler yani tek taraflı hazırla**** alacakları eleştirileri şimdi birlikler nezdinde göğüslemek istediler. Ve fakat dikkatinizi çekti mi bilmem bunu sağlamak için neler yapılacağı konusunda hep muallak ifadelerle dolu bir belge yayınladılar. Sizce bilmem ama hem bence hem de bu işlerin içinde olan birileri açısından bunun çok çok zor olacağı aşikar olarak karşımızda duruyor çünkü altları doldurulamayacak yapısal reformlar sanki 13 senede yapılabilekmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Neyse burası o konunun tartışma mecraı değil.

Dediğiniz doğru, paran varsa paranın bir kısmını ben sana sen harcama yaptıktan sonra vereceğim diyor da, medeni kanunu isviçre den, ceza kanununu italya dan, ticaret kanununu almanya dan alan ve bunu ısrarla kendi yaşayışımıza göre kökten değiştirerek yeniden oluşturamayan bu insanlar acaba dünyanın süper güçlerinin bu konudaki uygulamalarını alarak bize uygun hale getirmemelerinin sebeplerini de söyleyebilirler mi ? Diğer ülkeler bu şekilde mi yapıyorlarmış. Hayati öneme sahip girişimcilik gibi diğer uygulamalar neden dışarıdan alınmıyor ? Üstelik daha da kötüsü '''' sen fakirsin düşünemezsin-fikir üretemezsin, git başkasının iğrenç ağız kokusunu çek, yaşın 45 e gelince işten çıkartsınlar ve emekli dahi olamadan geber ''''' deniliyor.

Ben onu bunu bilmem, benim bildiğim hiçbirşey bilmediğimdir ama madem idareciler ve bürokratlar çok şey bildiklerinden mütevellit bu konuda bu şekilde çalışmalar yapmışlar o zaman ben de derim ki '''''' BU MİLLETE ALLAH GERÇEKTEN YARDIM ETSİN ''''''
Nakipoğlu

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Diğer
akrep2008
Yeni Üye

Toplam 90 yazı
26/04/2011 :  02:39:52  Alıntı
sayın bülent.kz BEN SİZİN BAKIŞ AÇINIZA GAYET HAK VERİYORUM AMA ZANNEDERSEM SEN KENDİ BAKIŞ AÇINDA SAPLANIP KALMIŞSIN GİBİME GELİYOR BÜYÜK DEVLETLER BÜYÜK HESAP YAPMAK ZORUNDADIRLAR Kİ ÜLKESİNİN VATANDAŞINI 1. SINIF İNSAN YAPABİLSİNLER ALLAHIN İNSANLARA 1 KİŞİ DAHİ OLSUN HAFİFE ALMAYIN DEDİĞİNİ HATIRLATARAK GEÇMİŞTEDE O BAHSEDİLEN KİŞİLERE TARİH TANIKLIK YAPMIŞTIR FAKAK GÜNÜMÜZ İNSANLARI OLAYLARA PROFOSYONEL VE BİLİMSEL OLARAK BAKMIYORLAR OLAYLARI KENDİ AÇISINDAN KALIPLAŞTIRMIŞ BİZİM BİLİM ADAMLARIMIZDA AYNI KALIBA GİRMİŞ MALESEF AVRUPANIN BİZE YUTTURDUĞU PROJELERİ UYGULUYORLAR SANA AP AÇIK ÖRNEK ÇİNE BAK ADAMLAR HER ŞEYDE PARMAĞI VAR 2010 İTİBARİYLE NUFUSU 3.MİLYAR GELİŞEN ÜLKELERE BAK HEP RİSK SERMAYESİ OLUŞTURUP ARGE ÇALIŞMASI YAPIYORBAZI PROJELER VARDIR Kİ RİSKE DEĞER YOK ÖYLE DEĞİL DİYORSAN BOŞ VER DEVLETİN MEMURLARI VERGİ ALMAK İÇİN ÇALIŞSINLAR SİYASİ GÖRÜŞ FARKLILIĞINDAN DOLAYI AKŞAMA KADAR ODALARDA OTURSUNLAR HALK İYİCE FAKİRLEŞSİN DEVLETİN HİÇ BİR HAKKINDAN YARARLANMADAN ONURSUZCA EVLERİNE GİTSİNLER SENDİKALAR ORTALIĞI KARIŞTIRSIN DEVLET BİR YIĞIN YUNUS POLİSİ ALSIN PKK ORTALIĞI KARIŞTIRSIN DÜNYA KADAR PARAYI ORALARA YATIRALIM AMA YETERKİ HALK CİDDİ PROJELERLE UĞRAŞMASIN BÜTÜN BUNLARI SAYDIKTAN SONRA SANA SORUYORUM NEDEN SADECE BİZİM ÜLKEMİZDE BEYİN GÖÇÜ SORUNU VAR NEDEN SADECE BİZİM ÜLKEMİZDE YATIRIMCILAR YURT DIŞINA KAÇIYORDA BAŞBAKANIMIZ YABANCI YATIRINCIYI TÜRKİYEYE ÇEKMEK İÇİN ÖNEMLİ YERLERİMİZİ YABANCILARA SATIYOR CEVAP BEKLİYORUM SAYGILAR
beyhan

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Elektrik / Elektronik
khanofthesky
Üye

Toplam 546 yazı
17/05/2011 :  20:36:05  Alıntı
Artık yeter demek istiyorum çünkü bir tarafta eleştiriler bir tarafta savunmacılar burayı savaş alanına çevireceğiz. Ancak unutulmaması gereken bir kaç noktayı da hiçbir zaman akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Bu ülkede iş yapmak-ticaret yapmak eskiden çok zordu, ben hatırlıyorum rahmetli dedemi de az çekmedi, ama şimdi-şu an-günümüzde çok daha zor, çünkü artık türkiye üzerinde ticareti yapılmış bütün mal ve hizmetlerin bedelleri belirli bir takım sermaye sahiplerinin ellerinde toplanış vaziyette, o nlar ne derlerse ülke de oraya gidecek başka çare yok, o nlar ne yaparlarsa siz de o şekilde hareket etmek zorundasınız. Sizin istediğiniz işlere girmenize de engel olurlar emin olun.

En önemli mesele işsizlik, teröründe-anarşininde-pisliklerinde temelinde işsizliik var, bunu çözmenin yolu kesinlikle devletin gösterdiği yoldan geçmiyor. Hibeler-faizsiz krediler vs vs vs hepsi birer aldatmacadan-kandırmacadan ibaret, eğer paranız yeter-eser miktardaysa hayatınızı idame ettirecek parayı kazanmak için Allah a yalvarmanın zamanı gelmiş demektir. Bu ülkede bu şekilde maalesef.
Nakipoğlu

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Diğer
sodra
Yeni Üye

Toplam 79 yazı
23/05/2011 :  18:37:35  Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - serkan16
mrb benim merak ettiğim bir konu var bir arkadaşım eurobank\tekfenbank aracılığı ile başvuru yaptı başvuruyu dışardan bir şahıs takip ediyor.Geçen gün arkadaşın yanınan uğradım elinde 4.250.000 dolarlık senet vardı onun ne olduğunu sordum o da çekeceği kredinin senedi olduğunu söyledi senet mail yoluyla gelmiş oda imzalayıp kaşe vurup mail yoluyla gönderdi.Bu işler bu kadar basitmi acaba yoksa dolandırılıyormu bu konuda bilgi verirmisiniz

avrupadan alınan kıredilerin bu kadar basit olduğu söyleniyor ama alanı görmedim,inşaallah arkadaşınız hayırlısıyla alırsa bizimle paylaşın da öğrenelim
HER MEVLANAYA BİR ŞEMS GEREK

Yerleşim : Türkiye / Muğla
byyrdm
Yeni Üye

Toplam 1 yazı
08/07/2011 :  00:21:52  Alıntı
slm buzul adam ben necip 21 yaşındayım.bende bu girişimciilk kursunu bitirdim yavaş yavaş işlemlere başlamak istiyorum bu konu bi önerin var mı..

Yerleşim : Türkiye / Ağrı  |  Meslek : Öğrenci
KaraCahill
Yeni Üye

Toplam 52 yazı
24/08/2011 :  01:41:34  Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - khanofthesky
Sevgili arkadaslar, aylardir bas bas yardiriyorum, ozelikle son donemlerdeki bu sizin kosgeb destekleri hakkinda.

Burada soyleyeceklerim de pek farkli seyler degil aslinda, bu hibeler,yardimlar,krediler sadece ama sadece ust kesim icin, herhangi bir sekilde is kurmak-isini kurtarmak-buyutmek cabasinda olanlar icin degil. Referans hangi kurum olursa olsun farketmez, kosullarin saglanmasi icin ust kesimden birisi olmaniz yada birilerini taniyor olmaniz elzem sarttir. Bunu buraya yazamazlar ama carklar onyillardir bu sekilde donuyor. Oradan kopyala getir buraya bu sekild eyapistir yada kaynak goster falan filan, bunlari sadece mizah dergilerine koyarsaniz gulunc olur burada sadece kanayan yaraya tuz basiyorsunuz.

Ciddi devletlerin bu tur sal ak is ve islemlerle isi olmaz, ciddi devlet dostlar alisveriste gorsun sacmaliklarini kokusmus birkac web sitesinde yayinlayip kendine rant saglamaya calismaz.

Ankara da yillarca egitim-saglik-savunma-dis ticaret vs vs vs projelerine destek arayipta yilarca tek bir muhattab bulamayip amerika da su anda onmilyonlarca dolarlik ticaret yapan bir suru insan tanidim, bunlar bu ulkede olacak seyler degil.

Kimsede kanmaz bu turden zerzevatlara.

Saygilarimla


Adım: Ahmet selçuk YAŞACAN
Yaşım:43
Tahsilim: İlkokul
Yaşadığım Şehir:Yalova
Memleketim:Rize
Bu güne Kadar Yaptığım İşler: Garsonluk, Sıhhi Tesisatçılıkb ve vasıf gerektirmeyen ıvır zıvır işler.

2010 yılbaşından sonraki "KISA HİKAYEM":
Kalp Rahatsızlığım nedeniyle doğalgaz tesisatçılığı olan son işimi yapamaz hale gelmiştim. Eşim, Ben ve okul çağındaki 3 çocuğumuzdan müteşekkil ailemizin tek geliri olan eşimin emekli maaşından kalan 550 TL ile geçinmeye çalışıyordum.
Ruh halimin tek Tarifi İLERİ DERECEDE DEPRESYONDU. Tek çıkış yolu olarak gördüğüm İNTİHAR'ı ciddi anlamda düşünmeye başlamış ve bununla ilgili yazılar ve web kameramla ilgili çekimler bile yapmıştım.
Fakat ALLAH'tan ümit kesilmez düstürünü de gözardı etmeyip bir yandan da çıkış yolu aramaya devam ediyordum. Tek meşgalem internetti ve aylık ödemesi 18,5 TL idi (Kablo TV)
Aklımda 5 yıldır düşünüp üzerinde araştırmalar yaptığım bir iş fikrim vardı fakat kredi alma imkanım yoktu, eşimin maaşından aldığımız kredinin ödemeleri henüz bitmediği için yeni kredi kullanamıyorduk.

Aslında HAYAT'la ilgili heyecanlarımın tazelenmesi'nin kilidi KONİKS'dir. Zira KOSGEB'in varlığını buranın sayesinde öğrendim.
Bir başlıkta okuduğum melek yatırımcılar ve çeşitli finans imkanlarının çoğunu araştırdım ve o zamanlar bende şu an birçoğunuz gibi önyargılı düşünsemde BAŞKA ÇAREM Olmadığı için bu konuda girişimlerde bulundum.
Kosgeb den destek alabilmenin ÖN ŞARTI Girişimcilik eğitimine katılmaktı.
Bulunduğum bölgede böyle bir kurs yoktu.
İlk iş olarak Bursa Bölge Müdürlüğünde bu işle ilgili kişiye mail atarak öncelikle durumumdan bahsettikten sonra " İş planımın hazır olduğunu ve bu kurstan MUAF olarak" desteklerden yararlanma istisnası talep ettim. Gelen cevap olumsuzdu.
Ümitsizliğin etkisiyle o Beyfendiye geç ve olumsuz cevap verdiği için Hakaretler yazdım. Beyfendi geç cevap verdiği için özür dileyince yerin dibine girdim.
Uzatmayayım (zaten fazlasıyla uzadı) Yalovada girişimcilik kursları açıldı ve bugün itibariyle 20 şer kişilik gruplar halinde yaklaşık 400 Kişi bu kurslardan sertifika aldı.
ben 3. kursu bitirdim ve KOSGEB'den destek alıp işini kurmuş Tek kişiyim... (Yalovada)
Kursa gittiğim Dönemlerde benimle Dalga Geçip TORPİLİ OLMAYANA DESTEK VERMEZLER Diyenler şimdi bu iişin sırrını öğrenmek için kapımı aşındırıyorlar. Aldığım desteğin Toplamı 19.000 TL Hibe'dir
İşyerimin Adı: Dr. Print Yazdırma çözümleri... Stadyum Caddesi No:27/A -29/A Yalova
Sevgi ve Bilgi Bakteri Gibidir. Uygun ortamı bulunca hızla çoğalırlar

Yerleşim : Türkiye / Yalova  |  Meslek : Esnaf
aksmgnsnato
Yeni Üye

Toplam 1 yazı
01/09/2011 :  21:27:27  Alıntı
kosgebin kursuna bende gittim ama kuruluş masraflarını kendin karşılıyorsun,ayrıntılar başağrıları hiç bitmez,ve kredide hemen çıkmıyormuş,aylarca cepten yiyorsun,tabi vergiye bildirdiğin işyerinin bütün masraflarınıda kendin karşılıyorsun .
1084

Yerleşim : Türkiye / Manisa  |  Meslek : Sporcu
Memory78
Yeni Üye

Toplam 7 yazı
03/09/2011 :  17:29:30  Alıntı
Sayın Editör,
Söz Konusu AB projesi 7.Çerçeve kapsamında olan galiba anladığım kadarı ile.Öncelikle belirtmek isterim ki bu hibe programları ile ekonomiyi canlandırma programları dünyanın ekonomik alanda yer aldığı yeni oluşum dan kaynaklanmakta ve de 8-9 yıldır gündeme durmaya devam etmektedir.Uzunlafın kısası devlet bu paraları hibe adı altında uzun vadeli bir yatırım olarak dağıtmaktadır.Bu desteklerden faydalanan ve faydalanacak firmalar faaliyetlerini kapasitelerinin üzerine çıkartılarak sürdürmelidirlerki daha yüksek oranda vergi ödeyebilsin.Yani bağcıyı dövmeyip üzüm yemeği amaçlamaktadır.Kimse kimseye bu devirde babasının hayrına iş kurdurmaz yada para vermez bunu asla unutmayalım bir tarafda gelir varsa diğer tarafda gider olacaktır.Tabi ki devlet yetkin firmalara ve köklü firmalara öncelik tanıyacaktır.Sermayemiz yok nasıl olacak bu iş diye soran arkadaşlara sesleniyorum sizin ehliyetiniz yoksa size araba kullandırmazlar hele trafiğe hiç çıkartmazlar.Öncelikle biraz yol almanız lazım ki devlet sizde ışık görsün yoksa Özal dönemi gibi bir dönem yaşarız.Ülke olarak bukadar yol aldıkdan sonra dış pazarda bu kadar itibarımız varken devletin çok dikkatli adım atması, biz vatandaşlarında geyet bilinçli olması gerekmektedir.Artık örnek gösterilen ülkeler arasında üst sıralara doğru hızla ilerliyoruz ancak bu tırmanışın birde inişi olacağını unutmamalıyız.Bazı konularda o kadar bireysel düşünüyoruz ki resmin bütününü göremiyoruz.Ab hibe veriyormuş niye?'zenginleri daha da zengin etmek için' peki bu düşüncesi olan arkadaşıma soruyorum zenginlerin daha zengin olduğu ve fakirlerinde doğal olarak daha fakir olduğu bir dünyada zenginler varlıklarını nasıl sürdürebilir?Bişeyler kazanmalılar ki lüks hayatlarını idame edebilsinler.herkezin fakir olduğu bir toplumda kime ürün satacaklar?Ab bunu ortadan kaldırmayı planlıyor.Ülkemizin ekonomisini canlandırarak (birliğine dahil etmeden)fayda sağlamayı planlıyor.Sonra da bunuTek amaç bu bu desteklerden faydalanmanın tek yoluda yaptığınız yada yapmayı planladığınız işe nekadar hakimsiniz, kendinizi nekadar iyi ifade edebiliyorsunuz ve buna gerçekten layık mısınız?Bu soruların cevabını istiyor.Proje kültürümüzün oluşması sadece Ab için değil Ülke içerisinde de yapacağımız tüm iş hayatımızın içerisinde önemli yer teşgil etmeli biz toplum olarak evrak işinden nefret ederiz işte problem burada ancak ben gelecekten umutluyum yeni nesil gümbür gümbür geliyor.
M.KÖKEN

Yerleşim : Türkiye / Bursa  |  Meslek : Muhasebe
ubeyd
Yeni Üye

Toplam 4 yazı
10/09/2011 :  04:08:01  Alıntı
Okudukça hayret ediyorum,Sayın editör sizin anlattıklarınız kitablardaki afaki bilgiler uygulamada Türkiyede işler böyle yürümüyor.Batı karadeniz kalkınma ajansına eğitime gittim bir saatte orayı terkettim,üniversiteyi bitirmiş tıfıl çocuklar size hikaye anlatıyor,hayatlarında bir anahtar tutmamış,bir menemen pişirmesinden aciz insanlar bir araya gelmiş hantal bir kamu kuruluşu olup maaşlarını almak ve milletle dalga geçmekteler.Soru bile soramıyorsunuz,yazılı verecekmişizde onlar internetten cevaplıyacaklarmış Merak ediyorum devlet bunları beslemek,maaş verip yatırmak,tirilyonlarca lirayı heba etmek içinmi bu ajansları kurdu.Siz bu siteden bir şeyler söylemeye,faydalı olmaya çalışıyorsunuz ama,işler sizin dediğiniz gibi yürümüyor,acaba bu ajansları hukuken kim inceliyor,kontrol ediyor,denetliyor bilgi verebilirmisiniz.

Yerleşim : Türkiye / Zonguldak  |  Meslek : Diğer
mrerlis
Yeni Üye

Toplam 7 yazı
18/01/2012 :  18:41:59  Alıntı
arkadaşlar ne ziraat bankasının verdiği 0 faizli kredileri nede bu hibe desteklerini girişimciler olarak almamız mümkün değil herşey dışarıdan göründüğü gibi hiç değil ziraat bankasının 0 faizli destekleme kredilerini kullanabilmeniz için isticeğiniz limitin 3 katı teminat göstermeniz lazım hibe kredilerinde is olay sandğımızdan tamamen farklı hibe kredilerini istedeğimiz zaman alamıyoruz önce o bölgede hibelerin açılması lazım şuanda dap gap kop ta hibeler açık listeler hergün açılıyo. örnek; 100.00 tl maliyetli herhangi bir işletme kurucaksınız bu işletmenin %100 kadar hibe alamazsınız alabileceğiniz hibe programa göre değişir fakat % 50 civarındadır 50.00 tlniz ve ruhsatlarınız fizibilite raporunuzun olması lazım hiç parası olmayan fakat akıllı ticari zekası iyi olan bir girişimcinin bu kredileri yada hibeleri alması nerdeyse imkansıza yakın. yanlış yazdğım bir yer varsa düzeltin lütfen.

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Medya
marmaram
Yeni Üye

Toplam 1 yazı
30/01/2012 :  23:55:07 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
istanbuldaki projelerimiz için nereye başvurmamız gerekiyor? hibeler hakkınd aprojelere destek anlamında görüşlerinizi rica ediyorum.
Mantar üretiminde en doğru adres "Marmara Mantar"

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Yöneticilik
 

Mesaj gönderebilmek için öncelikle giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

Henüz kayıt yaptırmadıysanız buradan üye olabilirsiniz.

Üye olarak:

  • Yeni yazılar gönderebilir,
  • Varolan yazılara yorum yapabilir,
  • Arkadaşlarım, favorilerim, kişisel mesajlaşma, haber merkezi, dosya merkezi, online üyeler gibi pek çok yardımcı araçlardan yararlanabilirsiniz.

» Hemen üye olmak için tıklayınız.


 

14.36 saniye.
03:32:24, 25 Temmuz 2024, Perşembe

Buradaki yazılar, yazarlarının ve Koniks.com®'un izni olmaksızın hiçbir yazılı, görsel yada sesli yayın organında yayınlanamaz. Eğitim amacı dışında, herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır. Eğitim amaçlı çoğaltıldığı durumlarda, yazarla ilgili bilgilerin ve URL'nin belirtilmesi zorunludur.

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle, amatör bir ruhla hazırlanmıştır ve yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette sitemiz tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Yer alan görüş ve yorumlar tamamen Koniks.com üyelerinin kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak iş kurma/yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir ve söz konusu bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Koniks.com sorumlu tutulamaz.

© 2000-2024 Koniks.com İletişim   ||   Kullanım Şartları   |   Kurallar   |   Sitenin Kullanımı   |   Gizlilik   |   Yardım