Koniks.com - İş Fikirleri Düşünce Havuzu

Koniks.com
Kullanıcı adı:
Şifre:
Şifremi hatırla


    Ana Sayfa          Forumlar          Arama          Yardım           Kayıt Ol
 Ana Sayfa
 Forumlar
 İş Kurma, Girişimcilik, Yatırım Ve Dış Ticaret
 İş Kurma Ve Girişimcilik
 Hibe Programı Uygulama Mekanizması
Not: Yorum gönderebilmek için kayıt olmalısınız.
Kayıt olmak için, buraya tıklayınız. Kayıt ücretsizdir!
 Yorum gönder
Kullanıcı adı:
Şifre:
Biçim:KalınİtalikAltı çiziliÜstü çizili Sola hizalaOrtalaSağa hizala Düz çizgiResim hizalaAlıntı ekleListe ekle
Mesaj İkonları:              
             
 


 
   

YORUM YAZILAN YAZI
akinselcuk 21/06/2010 : 22:57:50
AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARI
HİBE PROGRAMI UYGULAMA MEKANİZMASI1. Hibe Programı Nedir?
2. Kimler Başvurabilir?
3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?
4. Ne Zaman Başvurulabilir?
5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?
6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?
7. Nasıl Başvurulabilir?


1. Hibe Programı Nedir?

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonu ve yönetiminde olup, ihale aşaması Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.2. Kimler Başvurabilir?

Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ise doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilebilmektedir.Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar;

· Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),
· KOBİ’ler,
· Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
· Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,
· Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumlarıdır.


Hibe Başvuru Rehberinde aksi belirtilmedikçe kamu kurum ve kuruluşları hibeden yararlanamamakta ancak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek verebilmekte, bu amaçla “iştirakçi” olabilmektedir.3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.KOBİ’lerin Desteklenmesi:

Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
· Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri
· Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler
· Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler
· Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri
· İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerÇevre ve Küçük Ölçekli Altyapı:

Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar
· Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası
· Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi
· Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleriYerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:

Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
· Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler
· Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi
sağlamaya yönelik faaliyetler
· Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri
· Araştırma faaliyetleri
· Kırsal kalkınma faaliyetleri
· Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler4. Ne Zaman Başvurulabilir?

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenlenir ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler verilir.Teklif çağrıları ve bilgilendirme kampanyalarına ilişkin duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu internet sayfaları ile ulusal ve yerel basında yer alır.5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?

KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekmektedir.Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?

Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda “Bağımsız Değerlendirme Komiteleri” tarafından, “Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi”nde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. Değerlendirmede dikkate alınacak diğer önemli hususlar;· Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara;
· Teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmaktır.7. Nasıl Başvurulabilir?

Başvuru için, www.dpt.gov.tr www.cfcu.gov.tr ve www.deltur.cec.eu.int internet sitelerinden veya ilgili programın bölge ofislerinden temin edilebilecek hibe programının başvuru rehberi dikkatle incelenmeli; başvuru formu doldurulmalıdır.Bu forma, ayrıntılı proje teklifi eklenmelidir. Proje teklifinde; projenin amacı, hedef grupları, faydaları, bütçe dökümü, projenin beklenen çıktıları vb. detaylar usulüne uygun olarak yer almalıdır.Başvurular, teklif çağrısı için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne mutlaka sunulmuş olmalıdır. Resmi yazılı bilgi talepleri de aynı adrese gönderilmelidir.Devlet Planlama Teşkilatı sayfalarından alınmıştır.
SON 30 YORUM (En yenisi en önce gösteriliyor)
transfermatik 08/12/2016 : 22:35:11
Bu site hibe alabilirmi? değişik bir site :) http://www.hobivesanatdunyasi.com/
zofzof 29/08/2016 : 16:27:12
KOSGEB İLE İLGİLİ BİLGİDİR.... OKUYUNUZ LÜTFEN....

Öncelikle KOSGEB; Geri Ödemesiz 50 Bin TL, Geri Ödemeli ise 100 bin TL destek sunmaktadır. KOSGEB, hızlandırıcı bir programdır. Paranız varsa destek alabilirsiniz. Önce harca, sonra al.

Burada konudan farklı olarak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu önemli bir açıklama. İş Planı yazma konusunda KOSGEB’in anlaşmalı olduğu hiçbir kurum veya kişi yoktur. Sizden ücret karşılığında kesin destek aldırırız diyen kişi ve kurumlar varsa kesinlikle itibar etmeyiniz. Yok bizim adamımız var, yok biz herşeye destek aldırdık diyenler var paranızı kaptırmayın.

Gelelim KOSGEB süreçleriyle ilgili maddelere;
#9726;KOSGEB Eğitimi 70 saattir, devamsızlık hakkınız %20 dir. Eğer İşsizlik maaşı alıyorsanız devamsızlık hakkınız 0(sıfır)’dır. Eğer tek bir devamsızlık yaparsanız işsizlik maaşınız tamamiyle iptal olur. Yeniden alamazsınız.
#9726;İlk söylemek istediğim şu ki; KOSGEB eğitiminden sonra kurduğunuz şirketinize destek alabilirsiniz. Belge almadan şirket kurmayın. Ya da hemen kurmak istiyorsanız bunu KOSGEB’e bildirin onlar size bir numara veriyor ve o numarayla şirketinizi kuruyorsunuz. Temel şart; önce eğitim, sonra kurulum.
#9726;İkincisi ise; hali hazırda bir işletmeniz varsa, eğitimden sonra ben bunu kapatayım yeniden açayım düşüncesine kapılmayın, buna da destek alamazsınız. Yeni bir iş kurmanız gerekiyor.
#9726;KOSGEB eğitimini aldıktan sonra alacağınız sertifika ile ömür boyu şirket kurabilirsiniz. Ancak şirket kurduktan sonra destek alabilmeniz için, kuruluştan sonraki 2 yıl içerisinde başvurmanız gerekmektedir. İsterseniz eğitimden 10 yıl sonra şirket kurun önemli değil. Sadece şirket 2 yaşını geçmeden başvurunuzu yapın.
#9726;KOSGEB’e başvurduktan sonra kabul edilirseniz ve destek alırsanız, bu şirketi 3 yıl boyunca kapatamıyorsunuz veya devredemiyorsunuz. Eğer bunlardan birini yaparsanız, hem ceza alırsınız hem de size verilen desteği geri ödemek zorunda kalırsınız.
#9726;Ayrıca bir üsttekinin devamı olarak; 3 yıl boyunca KOSGEB desteğiyle satın aldığınız hiçbir makine-teçhizatı atamıyorsunuz ya da satamıyorsunuz. Eğer kırılsa bile, kırık olan cihazı saklamanız gerekiyor. Diyelim monitör aldınız ve düşürüp parçaladınız, toplayın ufak bir koliye koyun deponuza kaldırın. Sakın çöpe atmayın.
#9726;Harcamalarınızın tamamı faturalı ve hepsi şirket hesabınızdan yapılmış olmalı. Kendi kişisel hesabınızdan veya başkasının hesabından yaptığınız ödemelerde destek alamazsınız. Çünkü KOSGEB, parayı sizin şirketinizin harcadığından emin olmak istiyor.
#9726;Desteklerde KDV ödemiyor. Örnek vermek gerekirse; 1. bölgedesiniz ve erkeksiniz diyelim (destek oranı %60). Bir makine satın aldınız ve 10.000 TL + %18 KDV ile 11.800 TL ödediniz. KOSGEB burada 11.800 üzerinden değil 10.000 TL üzerinden size %60 destek veriyor. Veya cinsiyetiniz ya da bölgeniz nerdeyse o oranlar üzerinden desteğini sağlıyor.
#9726;Destek almak için son 1 yıl içerisinde vergi mükellefiyetinizin olmaması gerekiyor. SSK’lı olabilirsiniz sorun yok.
#9726;Destek alacağınız makine en fazla 3 yaşında olabilir. Daha büyük yaşı olan makineler destek kapsamına girmiyor.
#9726;İkinci el makine alabilirsiniz ama bu da 3 yaşını aşmamış olmak zorunda.
#9726;Harcamalarınızın tamamı dekontlu olmak zorunda. Tek başına faturayla geri ödeme alamazsınız.
#9726;Satın aldığınız ürünü yerinde görmek için KOSGEB uzmanları gelip bizzat işletmenizde sizi kontrol edecek veya yazılım satın aldıysanız bunun lisanslı bir şekilde bilgisayarınızda kurulu olduğuna emin olacak. Açıkçası olmayan bir ürünün desteğini asla beklemeyin. Eğer üretimdeyse veya yazılıyorsa, önce tamamlanacak sonra desteğe başvuracaksınız.
#9726;1. derece akraba ve yakınlarınızdan makine-teçhizat satın alamıyorsunuz.
#9726;Ürünün bedelinden fazla fatura kestirirseniz bu kesinlikle farkedilir. Yapmayın.
#9726;Gereğinden fazla adetli ya da gereksiz ürünlerin desteğini vermemektedir. Örnek; çiğ köfteci dükkanı açıyorsanız televizyon sizin için bir lüks araçtır. Buna destek alamazsınız. Çünkü orası ürünü satın al git yeridir. İnsanlar orada oturup zaman geçirmeyeceği için televizyona destek vermiyor. Ya da işletmenize 2 kahve makinesi gerekiyorsa ve siz 3.sünü aldıysanız, bu 3.nün desteğini alamazsınız.
#9726;İşletme sahibi, yani siz kendinize maaş yazamıyorsunuz.
#9726;Personel net ödemelerinin dışında; Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. kalemler, desteklenmiyor.
#9726;KOSGEB sertifikası olan 2 kişi ortak bir işletme kuruyorsa, sadece 1 kişi destek için başvurabiliyor. Burada yanınıza kadın bir girişimci bulursanız, en azından onun üzerinden yaptığınızda daha fazla destek alırsınız.
#9726;İşletme kuruluş desteği 2000 TL’nin tamamını karşılıyor. Burada oran sunmuyor. Tek eşit nokta burası.
#9726;Tüm bunları yaparken önce “iş plan“ınızı sunuyorsunuz. KOSGEB onaylarsa harcamaları yapmaya başlıyorsunuz. İşin en başında size destek verip vermeyeceğini söylüyor. Bu yüzden piyasa fiyat araştırmasını doğru ve net bir şekilde yapın, iş planınıza yazın. Sonrasında KOSGEB bu planın üzerinden geçiyor. Onaylıyor, revize et diyor ya da reddediyor. Reddetmesi demek bu iş olmaz anlamında. Başka bir plan hazırlayıp sunmalısınız.

Arkadaşlar KOSGEB sizden iş yapmanızı istiyor. Burası para kazanmak için kurulmuş bir kuruluş değildir. Zaten önce kendi paranızı harcayacaksınız, sonra KOSGEB’den destek alacağınız için burada riske giren sizsiniz. Sakın doğru olmayan bir işlem yapmayın, bu sizin sicilinize işlenir ve bir daha devlet desteklerinden de faydalanamazsınız. Harcamalarınızı çok iyi düşünüp yapın.

Bu yukarıda yazdıklarımız konusunda diyeceksiniz ki o zaman bu nasıl destek. Daha öncesinde KOSGEB’in destek verdiği işletmeler, aldıkları bu desteği kendi çıkarlarında farklı yerde kullandıkları için, bu noktada KOSGEB, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer mantığıyla hareket ediyor. KOSGEB, bir girişimci desteği değil, bir hızlandırma programıdır. Paranız yoksa faydalanamazsınız.
comandante1453 10/08/2016 : 12:07:52
Konu hakkında hiçbir bilgim yok.
Başlığı öylesine inceledim.
Nasıl devlet desteği alınır bilmiyorum.

Ama destek almak için aşağıdaki gibi söylemleri olan bir kuruma başvurmayacağımı biliyorum.

Ayrıca Arçelik inde zamanında bir saç fabrikasından kurulduğunuda belirtmek isterim KARDEŞİM

[/quote]

Sevgili arkadaşlar. Bu düşüncelerinize kesinlikle katılmıyoruz. Aslında Hibe Teşvik ve Destekler ile ilgili net olarak 2 farklı cümle kurulabilir.
1. Hibe, Teşvik ve Destekler Milli Piyango değil.
2. Ne, neyi, nası, ne kadar, niçin yapacağınızı anlatmadan ve en önemlisi BORÇLARINIZI ÖDEMEK için hibe teşvik destek
A L A M A Z S I N I Z

Peki nasıl alacaksınız ?
1. Yapacağınız işin ne olduğunu, piyasa araştırmasını, müşteri memnuniyetini, sermaye yapınızı, sürdürülebilirliliğiniz vs. iyice araştırıp ona göre ne iş yapacağınızı niçin yapacağınıza karar vereceksiniz. Bana 50.000 TL hibe versin devlet eee yaparım ağbi. Devlet sana 200.000 TL verse sen Arçelik olmaya kalkarsın kardeşim. Böyle bir şey yok.
2. Girişimcilik eğitimlerine katılacaksın. Projeni hazırlayacaksın.
Ben proje hazırlamayı bilmiyorum. Bilmiyorsan danışmanlık şirketine ücretini ödeyeceksin ve projeni hazırlayacaksın.
Bundan sonraki açıklamalarım çok önemli not alın bence
3. Projesi kabul edilen girişimcilere devlet artık git dükkanını tut harcamanı yap bana öyle gel ben senin paranı ödeyeyim D E Mİ İ Y O R....

Yukarıdaki bahsettiğim üzere sorularınız olursa yanıtlayabilirim.
[/quote]
kobidestek 10/08/2016 : 00:44:03
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - akinselcuk
Böyle düşünmekte haksız sayılmazsınız. Fakat bana sanki yanılıyormuşsunuz gibi geliyor. Sıradan birisi de bu desteklerden birine kendi başına başvurabilir.

Yasalarla herhangi bir sıkıntınız olmamalı.
Dosyalaştırdığınız proje gerçekten işe yarar bir şey olmalı.
Projenizi uygulayabilme kapasiteniz olmalı, bunu kağıda dökebilmelisiniz.

Bu destekler bir sinerji yaratabilmekten bahseden şeyler. Yani zor durumdaki esnafı kurtarma destekleri değiller. Ama zor durumdaki bir esnaf kendi ortamında sinerji yaratacak bir proje geliştirdi ise bununda işine katkısı olacaksa itiraz etmeyen destekler.

Proje üretip insanların kullanımına para karşılığı sunan insanlarımız var. Bazıları üniversitede hoca, bazıları mali müşavir, bazıları sadece işadamı . . . Bu insanlar genellikle nereye nasıl başvurulur sorusuna işe yaramaz cevaplar verme konusunda uzmandır. Herkes yaparsa bizim kıymetimiz kalmaz diye korkarlar aslında. Ama işte görüyoruz basit bir denemeyle. Alenen link yazıp adres ve yol bile gösterilse değişen bir şey olmayacak.

Fakat gene de haklısınız. Para gideceği yeri bilir.


Sevgili arkadaşlar. Bu düşüncelerinize kesinlikle katılmıyoruz. Aslında Hibe Teşvik ve Destekler ile ilgili net olarak 2 farklı cümle kurulabilir.
1. Hibe, Teşvik ve Destekler Milli Piyango değil.
2. Ne, neyi, nası, ne kadar, niçin yapacağınızı anlatmadan ve en önemlisi BORÇLARINIZI ÖDEMEK için hibe teşvik destek
A L A M A Z S I N I Z

Peki nasıl alacaksınız ?
1. Yapacağınız işin ne olduğunu, piyasa araştırmasını, müşteri memnuniyetini, sermaye yapınızı, sürdürülebilirliliğiniz vs. iyice araştırıp ona göre ne iş yapacağınızı niçin yapacağınıza karar vereceksiniz. Bana 50.000 TL hibe versin devlet eee yaparım ağbi. Devlet sana 200.000 TL verse sen Arçelik olmaya kalkarsın kardeşim. Böyle bir şey yok.
2. Girişimcilik eğitimlerine katılacaksın. Projeni hazırlayacaksın.
Ben proje hazırlamayı bilmiyorum. Bilmiyorsan danışmanlık şirketine ücretini ödeyeceksin ve projeni hazırlayacaksın.
Bundan sonraki açıklamalarım çok önemli not alın bence
3. Projesi kabul edilen girişimcilere devlet artık git dükkanını tut harcamanı yap bana öyle gel ben senin paranı ödeyeyim D E Mİ İ Y O R....

Yukarıdaki bahsettiğim üzere sorularınız olursa yanıtlayabilirim.
Alp Eren 21/07/2015 : 11:21:00
Hibe kredileri almanın üç yolu var

1- Danışmanlık şirketlerinden profesyonel destek almak

Bu desteği veren danışmanlık firmaları 2 bin tl'ye kadar komisyon alabiliyorlar ve konuyla alakalı kitap verdiklerinde bunun fiyatı 200 tl oluyor.

2-Hibe Krediler konusunda uzmanlar tarafından yazılmış kitabı satın alıp , kitaptaki yönergelerle projenizi hazırlayabilirsiniz.

Takıldığınız zaman talefon açıp konuşabileceğiniz ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyorlar.

Üstelik kitabın içerisinde daha önce hibe kredi başvurusu yapıp kazanmış proje örnekleri mevcut. Bu örneklerden de rehber olmaları adına yararlanabilirsiniz.

Kitabın fiyatı 89 TL

3-Projenizi kendiniz hazırlayıp başvurabilirsiniz.

Ayrıntılı karşılaştırmalar ve hibe kredi konusunda güncel bilgi için ;

http://www.guncelhibekredinasilalinir.com/
Alp Eren 21/07/2015 : 11:07:08
Konuyla ilgili önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum

Kosgeb ve İşkur tarafından verilen hibe kredi 27 bin TL'den 30 bin TL'ye çıkarılmıştır.

Hibe kredi almak isteyen arkadaşlar , en güncel bilgileri bu sitede bulabilirsiniz

http://www.guncelhibekredinasilalinir.com/
battal4gazi 10/05/2015 : 18:17:39
Merhabalar balıkesirde 500.000 bin tl'lik büyük baş çiftliği yatırımı yapacagım.Bu hibe desteginden balıkesirde yararlanabilirmiyim ?Yararlanırsam kac bin tl destek alırım?Teşekkürler
mrf 27/10/2013 : 10:40:00
SLM LAR YALOVA YAĞLI TOHUM ÜRETICULER BIRLIGI OLARAK BU HIBE PROGRAMINDAN NASIL FAYDALANABILIR DESTEK ALABILIRIZ !!!!!!!!!!!!
muhteremkocaöz 05/09/2013 : 16:13:55
türkiye genelinde hayvancılıgın her türlüsü,çiftçilik arıcılık,kanatlıhayvan,küçükbas,buyukbas hayvancılık kültür balıkçılığı kırsal alandayapılacak butik oteller dag ve bag evleri lokantalar ve dinlenmetesisleri gibi tüm yatırımlarınıza devletten%65 geri ödemesiz 1 milyon euro hibe ile anahtar teslim hibe alım garantili iş kurma imkanı saglamaktayız ayrıcafabrika kuracaklara yatırım teşvik belgesi alınması ve kosgeble ilgilitüm projelerinizi yazılım ve tüm detaylarını sizin için biz yapmaktayız.girişimciler kendi işinizi gelin sizin için biz kuralım. irtibat için cep telefonumuzdan 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz muhterem kocaöz 0530 322 4773.
muhteremkocaöz 05/09/2013 : 16:08:55
arkadaşlar sanılanın aksine türkiyede hibelere ve teşviklere ulaşmak çok kolaydır .siz önce hangi sektöre yatırım veya girişim yapacagınıza karar verişrsiniz sonra ilgili kurumlarca size destek olunur biz çok sayıda cebinde parası olmayan insana hibe almışızdır.türkiye genelinde hayvancılıgın her türlüsü,çiftçilik arıcılık,kanatlıhayvan,küçükbas,buyukbas hayvancılık kültür balıkçılığı kırsal alandayapılacak butik oteller dag ve bag evleri lokantalar ve dinlenmetesisleri gibi tüm yatırımlarınıza devletten%65 geri ödemesiz 1 milyon euro hibe ile anahtar teslim hibe alım garantili iş kurma imkanı saglamaktayız ayrıcafabrika kuracaklara yatırım teşvik belgesi alınması ve kosgeble ilgilitüm projelerinizi yazılım ve tüm detaylarını sizin için biz yapmaktayız.girişimciler kendi işinizi gelin sizin için biz kuralım. irtibat için cep telefonumuzdan 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz muhterem kocaöz 0530 322 4773.
boludanhaberinizolsun 13/07/2013 : 03:06:47
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - ali ağaoğlu
yani ben şunu anladım bu hibelere ancak zenginler başvuruda bulunabilir.
bizim gibi işsiz aşsız kimseler başvuruda bulunamazlar doğru mu?
bizim burda hibelerin büyük kısmını zengin iş adamları millet vekillerinin yakın akrabaları
veya siyasilerin referaslıları bu tür ab ve dpt teşkilatlarının hibelerinden faydalanabiliyorlar.
bu metni okurken istihdam ve işgücü sağlamak olmazsa olmaz şartlarından biri veya hibe almak için yerine getirilmesi gereken vaatlerden biri doğru mu ?
bizim burda sözüm ona hibelerden faydalanan insanlar hibe yi aldıktan sonra altına en kralından bir jeep (Q7,X5,X6,LÜKS DAİRE, VİLLA,) gibi yatırım yaparlar bunlar iyisi bide kötüleri var onlarda başka yatırım yaparlar
antalyanın,izmirin,istanbulun,üzellikle ankaranın hani referans olan vekillere yakın olmak için ve beraber iyi bir yatırım yapmak için ruslara yatırım yaparlar aylarca bu hibeleri yer bitirirler.işçi almaz işçi çıkarır,kalan işçininde maaşını geç öder veya hiç ödemez,ssk' sız çalıştırır. ben elit kesimim ben insanım der dulaşır.
söylecek birtek şeyim var ALLAH kabul ederse bizde kabul ediyoruz.

lütfen yayınlayın lütfen .....tşk.
Cok güzzel bir yazı sonuna kadar katılıyorum şirketi kuran adam kılfını hazırlamıştır hibeye ne ihtiyacı var ama alacağından eminki şirket kuruyor.
slhadm 27/06/2013 : 19:45:59
Deneme yazısı
kadir AYDEMİR 20/06/2013 : 13:41:17
DEĞERLİ DOSTLARIMIZ KEÇİ ÇİFTLİĞİ YAPIMI İÇİN DENEYİMLİ HER HANGİ BİR FİRMA İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ KONUYLA İLGİLİ 500 BAŞ 1200,LÜK KAPASİTELİ SAĞMAL KEÇİ ÇİFTLİĞİ TESİSİ YAPIMINI YAPABİLECEK FİRMALARIN 0532 464 5843 VEYA kadiraydemir47@hotmail.com İLGİ VE ALAKANIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER
Raya Export 09/05/2013 : 00:43:15
-İşini büyütmek isteyenler,
-İş kurmak isteyen fakat yeterli finansal sermayesi olmayanlar,

iş fikrinizden bahsedin Avrupa Birliği Proje Uzmanı'mız hibe ödeneği için projenizi yazsın.


Eğer bir şirketiniz varsa ve KOSGEB'in kolaylıklarından yararlanmak istiyorsanız, KOSGEB kaydınızı da yapıyoruz.
vokanettin 27/04/2013 : 15:45:46
10 d sinema sistemi satmaktayım.tamamen kurulu araçlara monteli ups li-10 kişilik 65 bin tl.araçlar20 bin kabin12bin-ups3bin--makina fiyatı 30bin----toplam 65 bin -----kesin olarak ilk 2 ayda da milli egitim onaylı 20 okul da biz ayarlıyoruz.günlük 3000tl kazanç saglıyacaksınız.bu kazancın%30 unu bagış yapacagız okula -net 2100tl sizindir.sözde degil kesin kazançtır.arayın görüşelim.volkan 546 8488878
CESNA Mühendislik 22/04/2013 : 11:33:06
-Yeni bir işyeri açma hazırlığında olanlar ,
-Varolan işyeri veya kuruluşun üzerinden destek almak isteyenler,
Cesna Danışmanlık olarak işyeri üzerinden yapılan harcamalarınızın büyük bir çoğunluğunu Devlet destekli yapmanız için sizin yanınızdayız.Herkese göre bir destek çeşidi var.
Ayrıntılı bilgi için http://www.cesna.com.tr/danismanlik.html tıklayınız
CESNA Mühendislik 22/04/2013 : 11:29:24
-Yeni bir işyeri açma hazırlığında olanlar ,
-Varolan işyeri veya kuruluşun üzerinden destek almak isteyenler,
Cesna Danışmanlık olarak işyeri üzerinden yapılan harcamalarınızın büyük bir çoğunluğunu Devlet destekli yapmanız için sizin yanınızdayız.Herkese göre bir destek çeşidi var.
Ayrıntılı bilgi için http://www.cesna.com.tr/danismanlik.html tıklayınız
akrep2008 15/04/2013 : 16:57:49
arkadaşım kosgeb öyledeğil ilk önce sen harcamalarını yapıyorsun daha sonra kosgeb sana heyet kararıyla ödeme yapar tabiki kosgebin kapsama alanına girersen
icvammet 08/04/2013 : 13:08:29
slm akinselçuk senden bir istirhamım olacak bilgin varsa faydalanmak isterim teşekkürler KOSGEB kredilerinden nasıl faydalanabilirim(1)?? birde BURSA'da faaliyette olan bursadazaman.com adlı sosyal ve haber sitesi sahibiyim bu bağlamda bir hibe veya sıfır faiz kredilerinden faydalanabilirmiyim ??
akrep2008 16/03/2013 : 03:56:48
EWET AYNEN ÖYLE BURASI TÜRKİYE AMERİKA İSRAİL NE DERSE O OLUR HALK FAKİRLEŞTİRİLECEK KENDİLERİNE HİZMET EDENLER KANKINACAK EEEEEE BURASI TÜRKİYE İŞİNE GELİRSE
Hancı 14/03/2013 : 23:15:19
İşte meşhur kosgeb destekleri. Nasıl bir serüven ki eğitimini tamamlamış adama daha hangi işi yapacağını öğretememişler. Hayret yani, sen harca biz sana o kadarını ödeyelim. Sen anlamadığın bir işe gir. Paranı batır, devlet de sana batırdığın parayı ödesin. Sonra yıllardır ustalaştığı işini büyütmek için vatandaş müracaatta bulunsun, bu defa paralar batıyor diye adamı senelerce kosgeb'in kapısında pinekletsinler, adam bin pişman olsun, hatta kağıt kürek işlerine koşturmaktan işinin önceki kazancını da kaybetsin, olur mu? OLur burası Türkiye.
ahmetYU 26/02/2013 : 00:57:33
devletin makine teşviği nasıl oluyor işini büyetecem dediğin zaman
cagdasinal 26/01/2013 : 02:58:12
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - syddmr
Arkadaşlar,tarım ekonomisti olarak hepinizin görüşlerini haklı buluyorum.O AB den ayrılan fonun %kaçı kulllandırıldı,kaç proje onay aldı,tahmin bile edemeyeceğiniz kadar atıl durumda.Bu bu yıl daha da arttı,ancak hayvancılık veya bitksel üretim üzerine işletmecilik yapan bireylerin Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklemelerini incelemelerini isterim.600bin tl ye kadar destek veriyor.Ancak,TKKDK malesef çok fazla inceliyor ve gerçekten torpilli..


TKDK Gercekten Sık dokuyur Doğrudur Fakat Torpılle alakası yok tamamen yağmayı engelmek Ve Gercekten Almınız İçin Elinizden geleni yapıyorlar saygılarımla
cagdasinal 26/01/2013 : 02:55:00
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - damatferit_5634
slm şu an küçük bir gıda imalatım var bunu büyütmek istiyorum ne kadar hibe destek ve kredi alabilirim 0532 467 56 42
05445015830


hangi iledesiniz ve soracagım bır kac soruyu doğru şekılde cevaplayın size yardımcı olayım cagdasinal@hotmail.com 0850 800 13 16
syddmr 02/01/2013 : 03:03:26
Arkadaşlar,tarım ekonomisti olarak hepinizin görüşlerini haklı buluyorum.O AB den ayrılan fonun %kaçı kulllandırıldı,kaç proje onay aldı,tahmin bile edemeyeceğiniz kadar atıl durumda.Bu bu yıl daha da arttı,ancak hayvancılık veya bitksel üretim üzerine işletmecilik yapan bireylerin Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklemelerini incelemelerini isterim.600bin tl ye kadar destek veriyor.Ancak,TKKDK malesef çok fazla inceliyor ve gerçekten torpilli..
damatferit_5634 02/12/2012 : 22:51:07
slm şu an küçük bir gıda imalatım var bunu büyütmek istiyorum ne kadar hibe destek ve kredi alabilirim 0532 467 56 42
05445015830
gok_hann 08/11/2012 : 14:36:52
Merhabalar bi internet sitesi üzerinden bi semtte ürün dağıtımı yapmayı düşünüyorum. Seçtiğim bölge,satıcağım ürün ve internet sitemin karlı ve yenilikçi olduğuna inanıyorum. Bu işletmede başlangıç olarak ben hariç 3 yada 4 kişi çalışıcak. Çok yatırım gerektirmeye bir iş. Ama hayata geçirecek imkanım yok. Şuan bi fabrikanın muhasebesinde çalışıyorum. Hangi kurum veya kuruluşlara başvurmayalım kredi için.Hergun yeni bişeyler çıkıyor.25 yaşındayım. Küçük bir iş fikri olmasına rağmen ilerde gelişebilecek ve yayılabilecek bi sistemdir.Ayrıca bu sistem daha once yapılmış, başarı sağlamış ve kuruluş aşamasında kosgeb desteği almıştır. İlk ben denemicem.Destek alabilmek için ilk olmak önemlimi? Bu işi hayata geçirebilmek için neler yapmam gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirim. 20 ile 30 bin tl arasında bi paraya ihtiyacım var.
KaraCahill 15/10/2012 : 00:14:15
Sanıyorum 2009'U 2010'a bağlayan kış dönemiydi. Kalp hastalığım nedeniyle asıl mesleğim olan sıhhi tesisatçılığı yapamıyordum ve tek gelirimiz eşimin emekli maaşından kredi borcumuz kesildikten sonra kalan 450-500 TL civarındaki paraydı. Okula giden 3 çocuk ve ayda 500 TL. Evden çıkamıyor ve bariz olarak depresyondaydım. Yok daha fazlası, resmen bunalımdaydım ve nihayetinde İntihar etmeyi düşünüyordum.
Hayatla tek bağlantım ucuz ama istikrarlı turksat internet bağlantımdı.
Kafamda hayata geçirebilecek düşük riskli kar marjı yüksek bir iki projem vardı fakat sıfır sermayeyle hiç bir işin yapılamayacağı gerçeğininde farkındaydım.
KaraCahill 15/10/2012 : 00:04:30
Merhaba, akınselçuk ve konuya gerçekten ilgi duyan diğer kişilerin dikkatle okumasını "İSTİRHAM" ediyorum.
Benin adım Ahmet Selçuk YAŞACAN, Yeni düzenlemelerden sonra KOSGEB Yeni girişimci desteğinden YALOVA da "İLK YARARLANAN" kişiyim. Aşağıdaki yazıyı bu kendimce bu kadar derli toplu yazacak olmamın sebebi "KONİKS" e olan derin minnetimdendir. Zira ben kosgeb'i KONİKS sayesinde keşfettim, varlığından haberdar oldum.
Contessa 23/04/2012 : 20:54:27
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - akinselcuk
Geka teklif çağrısı yaptığında dosyanız hazır olacak ve hemen başvuracaksınız. Çağrı şu anda yok. Eninde sonunda çağrı yapacak işi bu çünkü.

Sizin kurabileceğiniz bir kalkınma ajansı ile geka nın zemini farklı. Siz hür teşebbüs olursunuz. Onlar resmi bir kurum tabanları devlet , devlet de bu işi Avrupa birliği tabanıyla yapıyor.

Avrupa birliğine üye ve üyeliğe aday olup belli bir aşamayı geçmiş ülkeler bir havuza her yıl para koyuyorlar. Havuzda bir para birikiyor. Bu parayı o ülkelerden gelen projelerin uygun bulduklarına destek olarak veriyorlar. Yani Türkiye kendi ülkesindeki projelere direk kendisi para vermiyor Avrupa birliği havuzundan para veriyor. Para önce havuza gidiyor buradan projelere aktarılıyor. Bu havuzdaki para tüm birlik ülkelerine açık. Türkiyeden hiç başvuru olmazsa bu parayı diğer ülkelerin projeleri kapar. Yok ülkemizden çok başvuru olur diğer ülkelerden az başvuru gelirse bu seferde bu paradan bizim ülke insanı çok diğer ülkeler az yaralanmış olur. En azından koyduğumuz parayı çıkartmamız açısından çok proje vermemiz beklenir devlet tarafından.

Ülkemizde bu proje akışını bölge bölge kurulmuş olan kalkınma ajansları takip ediyor. Bazı ajanslar yeni kuruldu bu yüzden hızlı bir şekilde çağrı yapamıyor. Geka da bunlardan biri. örneğin Mevlana kalkınma ajansı da çok eski sayılmaz ama bölgede aktivite çok olduğundan daha hızlı çalışabiliyor. Bir kaç yıl içinde bu ajanslar tamamen oturmuş olacak ve hızlı bir döngü başlayacak.

Bu resmi ajansların yanısıra şahışların kurduğu ajanslarda devreye girecek. Çünkü piyasa hızlanacak. Şahışların kuracağı ajanslar bir tür danışman firma gibi çalışıyor olacak.

Örneğin siz bu projenizle bu çarkın içinden geçince bu işin mentalitesini tamamen kavramış olacaksınız. Hem yeni projeler üretmeye başlayacak hem de elinde işe yarar projesi imkanı olan ama yol yordam bilemeyen kişileri bulup gel seni bu yola sokalım kalkın ve kalkındır diyeceksiniz. Siz danışmanlıktan gelen komisyonunuzu, imkanı olup ne yapacağını bilemeyen kişi yeni işini ve devlette bölgede kalkınmayı sağlamış olacak.

Resmi kalkınma ajansları valiliklere bağlı çalışan resmi kurumlardır. Ama bir şahsın şehrinde açtığı bir büroya Bodrum kalkınma ajansı tabelası asmasının önünde bir engel yoktur. 3 bayan bir ltd şirket kurar ana sözleşmesine inşaat, turizm, kültür hizmetleri ve bu konulardaki tüm danışmanlık işleri yazarsınız, tabelanızı da Bodrum Kalkınma Ajansı Tristar Danışmanlık Ltd. Şti olarak asarsınız.

Örneğin Bodrum da arsası arazisi malı mülkü olan ama boş oturan veya az kazanan birini bulur onu bir proje ile şekillendirirsiniz. Kendinizi kalkındırmak için düşündüğünüz bu fikirleri onun için de üretirsiniz. Onu kalkındırınca siz de kalkınmış olursunuz. Proje ile bölge de kalkınmış olur. Siz mutlu, müşteriniz mutlu devlet mutlu olur.

Tüm samimiyetimle anlatmaya çalıştım. Bir kıvılcım çaktırabildiysem ne mutlu bana. Gerçi sizde bir kıvılcım zaten çakmış. İnşallah başarırsınız.
Oyle guzel aciklanmis ki seytan durtuyor don Turkiyeye:)
Emeginize / Ictenliginize saglik..


0.94 saniye.
11:53:11, 14 Nisan 2024, Pazar

Buradaki yazılar, yazarlarının ve Koniks.com®'un izni olmaksızın hiçbir yazılı, görsel yada sesli yayın organında yayınlanamaz. Eğitim amacı dışında, herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır. Eğitim amaçlı çoğaltıldığı durumlarda, yazarla ilgili bilgilerin ve URL'nin belirtilmesi zorunludur.

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle, amatör bir ruhla hazırlanmıştır ve yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette sitemiz tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Yer alan görüş ve yorumlar tamamen Koniks.com üyelerinin kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak iş kurma/yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir ve söz konusu bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Koniks.com sorumlu tutulamaz.

© 2000-2024 Koniks.com İletişim   ||   Kullanım Şartları   |   Kurallar   |   Sitenin Kullanımı   |   Gizlilik   |   Yardım