Hibe Programı Uygulama Mekanizması - Sayfa 3 - Koniks.com

Koniks.com
Kullanıcı adı:
Şifre:
Şifremi hatırla


    Ana Sayfa          Forumlar          Arama          Yardım           Kayıt Ol

Hibe Programı Uygulama Mekanizması
 3 


akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
21/06/2010 :  22:57:50   Yazarın websitesini ziyaret et Website  Bu yazıdan alıntı yaparak yorum yaz Alıntı


AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARI
HİBE PROGRAMI UYGULAMA MEKANİZMASI1. Hibe Programı Nedir?
2. Kimler Başvurabilir?
3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?
4. Ne Zaman Başvurulabilir?
5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?
6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?
7. Nasıl Başvurulabilir?


1. Hibe Programı Nedir?

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonu ve yönetiminde olup, ihale aşaması Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.2. Kimler Başvurabilir?

Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ise doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilebilmektedir.Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar;

· Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),
· KOBİ’ler,
· Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
· Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,
· Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumlarıdır.


Hibe Başvuru Rehberinde aksi belirtilmedikçe kamu kurum ve kuruluşları hibeden yararlanamamakta ancak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek verebilmekte, bu amaçla “iştirakçi” olabilmektedir.3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.KOBİ’lerin Desteklenmesi:

Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
· Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri
· Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler
· Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler
· Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri
· İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerÇevre ve Küçük Ölçekli Altyapı:

Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar
· Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası
· Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi
· Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleriYerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:

Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
· Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler
· Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi
sağlamaya yönelik faaliyetler
· Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri
· Araştırma faaliyetleri
· Kırsal kalkınma faaliyetleri
· Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler4. Ne Zaman Başvurulabilir?

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenlenir ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler verilir.Teklif çağrıları ve bilgilendirme kampanyalarına ilişkin duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu internet sayfaları ile ulusal ve yerel basında yer alır.5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?

KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekmektedir.Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?

Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda “Bağımsız Değerlendirme Komiteleri” tarafından, “Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi”nde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. Değerlendirmede dikkate alınacak diğer önemli hususlar;· Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara;
· Teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmaktır.7. Nasıl Başvurulabilir?

Başvuru için, www.dpt.gov.tr www.cfcu.gov.tr ve www.deltur.cec.eu.int internet sitelerinden veya ilgili programın bölge ofislerinden temin edilebilecek hibe programının başvuru rehberi dikkatle incelenmeli; başvuru formu doldurulmalıdır.Bu forma, ayrıntılı proje teklifi eklenmelidir. Proje teklifinde; projenin amacı, hedef grupları, faydaları, bütçe dökümü, projenin beklenen çıktıları vb. detaylar usulüne uygun olarak yer almalıdır.Başvurular, teklif çağrısı için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne mutlaka sunulmuş olmalıdır. Resmi yazılı bilgi talepleri de aynı adrese gönderilmelidir.Devlet Planlama Teşkilatı sayfalarından alınmıştır.
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
damatferit_5634

Üye

Toplam 217 yazı
04/02/2012 :  22:22:56  Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - akinselcuk
AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARI
HİBE PROGRAMI UYGULAMA MEKANİZMASI1. Hibe Programı Nedir?
2. Kimler Başvurabilir?
3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?
4. Ne Zaman Başvurulabilir?
5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?
6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?
7. Nasıl Başvurulabilir?


1. Hibe Programı Nedir?

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonu ve yönetiminde olup, ihale aşaması Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.2. Kimler Başvurabilir?

Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ise doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilebilmektedir.Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar;

· Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),
· KOBİ’ler,
· Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
· Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,
· Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumlarıdır.


Hibe Başvuru Rehberinde aksi belirtilmedikçe kamu kurum ve kuruluşları hibeden yararlanamamakta ancak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek verebilmekte, bu amaçla “iştirakçi” olabilmektedir.3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.KOBİ’lerin Desteklenmesi:

Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
· Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri
· Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler
· Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler
· Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri
· İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerÇevre ve Küçük Ölçekli Altyapı:

Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar
· Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası
· Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi
· Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleriYerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:

Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
· Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler
· Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi
sağlamaya yönelik faaliyetler
· Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri
· Araştırma faaliyetleri
· Kırsal kalkınma faaliyetleri
· Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler4. Ne Zaman Başvurulabilir?

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenlenir ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler verilir.Teklif çağrıları ve bilgilendirme kampanyalarına ilişkin duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu internet sayfaları ile ulusal ve yerel basında yer alır.5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?

KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekmektedir.Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?

Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda “Bağımsız Değerlendirme Komiteleri” tarafından, “Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi”nde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. Değerlendirmede dikkate alınacak diğer önemli hususlar;· Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara;
· Teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmaktır.7. Nasıl Başvurulabilir?

Başvuru için, www.dpt.gov.tr www.cfcu.gov.tr ve www.deltur.cec.eu.int internet sitelerinden veya ilgili programın bölge ofislerinden temin edilebilecek hibe programının başvuru rehberi dikkatle incelenmeli; başvuru formu doldurulmalıdır.Bu forma, ayrıntılı proje teklifi eklenmelidir. Proje teklifinde; projenin amacı, hedef grupları, faydaları, bütçe dökümü, projenin beklenen çıktıları vb. detaylar usulüne uygun olarak yer almalıdır.Başvurular, teklif çağrısı için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne mutlaka sunulmuş olmalıdır. Resmi yazılı bilgi talepleri de aynı adrese gönderilmelidir.Devlet Planlama Teşkilatı sayfalarından alınmıştır.

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Ticaret
damatferit_5634

Üye

Toplam 217 yazı
04/02/2012 :  22:25:38  Alıntı
KARDEŞİMİN İSTANBUL DA KÜNEFE SATIŞ YERİ VAR.AYRICA DONMUŞ KÜNEFE YAPIYOR.İMALAT KAPASİTESİ KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN PİYASAYA GİREMİYOR.
MADDİ V.B GİBİ DESTEK ALABİLİR Mİ ? CEVAP YAZARSANIZ SEVİNİRİM

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Ticaret
su26
Yeni Üye

Toplam 3 yazı
12/02/2012 :  21:58:03  Alıntı


uretici her zaman destek alir bu tip kredilerde

Yerleşim : Türkiye / Eskısehır  |  Meslek : Yöneticilik
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
13/02/2012 :  10:57:41 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - damatferit_5634
KARDEŞİMİN İSTANBUL DA KÜNEFE SATIŞ YERİ VAR.AYRICA DONMUŞ KÜNEFE YAPIYOR.İMALAT KAPASİTESİ KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN PİYASAYA GİREMİYOR.
MADDİ V.B GİBİ DESTEK ALABİLİR Mİ ? CEVAP YAZARSANIZ SEVİNİRİM


Sevgili Damatferit,

Kardeşinizin para alıp rahatlamaktan başka bir ufku yoksa destek alamaz.

Kardeşinizin işiyle ilgili çeşitli geliştirme, büyütme, farklı formatlarda bu işi yapma gibi ufukları var da parası yetmiyorsa destek alma ihtimali vardır.

Alacağı garanti değildir.

Bu başlıkta bahsedilen hibe mekanizması küçük dükkanlardan ziyade daha büyük ihracatlık yatırımlar içindir.

Sizin künefeci gibi dükkanlarada elbet bu tip desteklerden yararlanır. Ancak kalkınma ajansından önce size ticaret odasına , kosgebe ve diğer yayınlanan desteklere yönlenmelisiniz.
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
EUAdvisor
Yeni Üye

Toplam 11 yazı
22/04/2012 :  20:37:55 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Hibeler zenginlere gidiyor, dayısı tanıdığı olana gidiyor, hibe vermiyorlar diyen tüm burada yazı yazan arkadaşlara sesleniyorum. Bilmeden araştırmadan çalışmadan araştırmadan hangi hak ile insanları tövmek altında bırakıyorsunuz. Kosgebin kapısının nerde olduğunu bilmezsiniz. Lütfedip araştıma zahmetinde bulunmazsınız sonra atıp tutarsınız. Kaç kere kosgebe gittiniz kaç kere uzman ile konuştunuz. Projeniz var mı. Proje diyince hemen aklınız kasamı nasıl doldurum olmasın, borçlarımı ödeme projesi değil. Katma değer yaratan projeniz var mı? Ek istihdan yaratan projeniz var mı? İçinizde anladığım kadarı esnaf olan var yanında çalıştırdığın elemanı sgk lı yaptırdınmı diye sormayacağım. Büyük ihtimalle kaçak çalıştırıyorsundur. Sorum şu o elemanın 1 saat yemek hakkı var ALLAH(CC) için doğruyu söyle saat 1 de paydos yaptırıyor musun. 8 saat çalıştırmak zorundasın. kaç saat fazla çalıştırıyor ve mesai ücreti ödüyor musun? Önce kendin kurumsal bir firma ol. Proje ürete biliyor musun. Hayır hayır hayır. Eeee hibe vermiyorlar diye yazma o zaman. Bu arada Sn editör yayıncılık yapıyorsunuz. Kişi hak ve hürriyetlerine hakaret edilmesine izin veremezsiniz. Sn.Millet Vekillerini töhmek altında tutacak yayınlara izin veremezsiniz.
Hepinize başarılı ve bol bereketli günler dileriz.
Firma : LOKMAN HEKİM AR-GE DANIŞMANLIK ÖZEL EĞİTİM VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ
Adres : Siyavuşpaşa Mah. Namık Kemal Cad. Namık Kemal Apt. No :6 D:1 Bahçelievler - İstanbul - Türkiye
Telefon : 0090 212 442 72 00 (pbx)
Fax : 0090 212 442 71 99
E-Mail : destek@euhibe.com
E-Mail : hibedanismani@hotmail.com
E-Mail : kosgebdanismani@gmail.com


Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Danışmanlık
Contessa
Yeni Üye

Toplam 25 yazı
23/04/2012 :  20:54:27  Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - akinselcuk
Geka teklif çağrısı yaptığında dosyanız hazır olacak ve hemen başvuracaksınız. Çağrı şu anda yok. Eninde sonunda çağrı yapacak işi bu çünkü.

Sizin kurabileceğiniz bir kalkınma ajansı ile geka nın zemini farklı. Siz hür teşebbüs olursunuz. Onlar resmi bir kurum tabanları devlet , devlet de bu işi Avrupa birliği tabanıyla yapıyor.

Avrupa birliğine üye ve üyeliğe aday olup belli bir aşamayı geçmiş ülkeler bir havuza her yıl para koyuyorlar. Havuzda bir para birikiyor. Bu parayı o ülkelerden gelen projelerin uygun bulduklarına destek olarak veriyorlar. Yani Türkiye kendi ülkesindeki projelere direk kendisi para vermiyor Avrupa birliği havuzundan para veriyor. Para önce havuza gidiyor buradan projelere aktarılıyor. Bu havuzdaki para tüm birlik ülkelerine açık. Türkiyeden hiç başvuru olmazsa bu parayı diğer ülkelerin projeleri kapar. Yok ülkemizden çok başvuru olur diğer ülkelerden az başvuru gelirse bu seferde bu paradan bizim ülke insanı çok diğer ülkeler az yaralanmış olur. En azından koyduğumuz parayı çıkartmamız açısından çok proje vermemiz beklenir devlet tarafından.

Ülkemizde bu proje akışını bölge bölge kurulmuş olan kalkınma ajansları takip ediyor. Bazı ajanslar yeni kuruldu bu yüzden hızlı bir şekilde çağrı yapamıyor. Geka da bunlardan biri. örneğin Mevlana kalkınma ajansı da çok eski sayılmaz ama bölgede aktivite çok olduğundan daha hızlı çalışabiliyor. Bir kaç yıl içinde bu ajanslar tamamen oturmuş olacak ve hızlı bir döngü başlayacak.

Bu resmi ajansların yanısıra şahışların kurduğu ajanslarda devreye girecek. Çünkü piyasa hızlanacak. Şahışların kuracağı ajanslar bir tür danışman firma gibi çalışıyor olacak.

Örneğin siz bu projenizle bu çarkın içinden geçince bu işin mentalitesini tamamen kavramış olacaksınız. Hem yeni projeler üretmeye başlayacak hem de elinde işe yarar projesi imkanı olan ama yol yordam bilemeyen kişileri bulup gel seni bu yola sokalım kalkın ve kalkındır diyeceksiniz. Siz danışmanlıktan gelen komisyonunuzu, imkanı olup ne yapacağını bilemeyen kişi yeni işini ve devlette bölgede kalkınmayı sağlamış olacak.

Resmi kalkınma ajansları valiliklere bağlı çalışan resmi kurumlardır. Ama bir şahsın şehrinde açtığı bir büroya Bodrum kalkınma ajansı tabelası asmasının önünde bir engel yoktur. 3 bayan bir ltd şirket kurar ana sözleşmesine inşaat, turizm, kültür hizmetleri ve bu konulardaki tüm danışmanlık işleri yazarsınız, tabelanızı da Bodrum Kalkınma Ajansı Tristar Danışmanlık Ltd. Şti olarak asarsınız.

Örneğin Bodrum da arsası arazisi malı mülkü olan ama boş oturan veya az kazanan birini bulur onu bir proje ile şekillendirirsiniz. Kendinizi kalkındırmak için düşündüğünüz bu fikirleri onun için de üretirsiniz. Onu kalkındırınca siz de kalkınmış olursunuz. Proje ile bölge de kalkınmış olur. Siz mutlu, müşteriniz mutlu devlet mutlu olur.

Tüm samimiyetimle anlatmaya çalıştım. Bir kıvılcım çaktırabildiysem ne mutlu bana. Gerçi sizde bir kıvılcım zaten çakmış. İnşallah başarırsınız.
Oyle guzel aciklanmis ki seytan durtuyor don Turkiyeye:)
Emeginize / Ictenliginize saglik..
Aynı dili kullanmak ile dili aynı kullanmak arasındaki farkı görene sapka cikaririm..

Yerleşim : ABD / Ny  |  Meslek : Danışmanlık
KaraCahill
Yeni Üye

Toplam 52 yazı
15/10/2012 :  00:04:30  Alıntı
Merhaba, akınselçuk ve konuya gerçekten ilgi duyan diğer kişilerin dikkatle okumasını "İSTİRHAM" ediyorum.
Benin adım Ahmet Selçuk YAŞACAN, Yeni düzenlemelerden sonra KOSGEB Yeni girişimci desteğinden YALOVA da "İLK YARARLANAN" kişiyim. Aşağıdaki yazıyı bu kendimce bu kadar derli toplu yazacak olmamın sebebi "KONİKS" e olan derin minnetimdendir. Zira ben kosgeb'i KONİKS sayesinde keşfettim, varlığından haberdar oldum.
Sevgi ve Bilgi Bakteri Gibidir. Uygun ortamı bulunca hızla çoğalırlar

Yerleşim : Türkiye / Yalova  |  Meslek : Esnaf
KaraCahill
Yeni Üye

Toplam 52 yazı
15/10/2012 :  00:14:15  Alıntı
Sanıyorum 2009'U 2010'a bağlayan kış dönemiydi. Kalp hastalığım nedeniyle asıl mesleğim olan sıhhi tesisatçılığı yapamıyordum ve tek gelirimiz eşimin emekli maaşından kredi borcumuz kesildikten sonra kalan 450-500 TL civarındaki paraydı. Okula giden 3 çocuk ve ayda 500 TL. Evden çıkamıyor ve bariz olarak depresyondaydım. Yok daha fazlası, resmen bunalımdaydım ve nihayetinde İntihar etmeyi düşünüyordum.
Hayatla tek bağlantım ucuz ama istikrarlı turksat internet bağlantımdı.
Kafamda hayata geçirebilecek düşük riskli kar marjı yüksek bir iki projem vardı fakat sıfır sermayeyle hiç bir işin yapılamayacağı gerçeğininde farkındaydım.
Sevgi ve Bilgi Bakteri Gibidir. Uygun ortamı bulunca hızla çoğalırlar

Yerleşim : Türkiye / Yalova  |  Meslek : Esnaf
gok_hann
Yeni Üye

Toplam 7 yazı
08/11/2012 :  14:36:52  Alıntı
Merhabalar bi internet sitesi üzerinden bi semtte ürün dağıtımı yapmayı düşünüyorum. Seçtiğim bölge,satıcağım ürün ve internet sitemin karlı ve yenilikçi olduğuna inanıyorum. Bu işletmede başlangıç olarak ben hariç 3 yada 4 kişi çalışıcak. Çok yatırım gerektirmeye bir iş. Ama hayata geçirecek imkanım yok. Şuan bi fabrikanın muhasebesinde çalışıyorum. Hangi kurum veya kuruluşlara başvurmayalım kredi için.Hergun yeni bişeyler çıkıyor.25 yaşındayım. Küçük bir iş fikri olmasına rağmen ilerde gelişebilecek ve yayılabilecek bi sistemdir.Ayrıca bu sistem daha once yapılmış, başarı sağlamış ve kuruluş aşamasında kosgeb desteği almıştır. İlk ben denemicem.Destek alabilmek için ilk olmak önemlimi? Bu işi hayata geçirebilmek için neler yapmam gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirim. 20 ile 30 bin tl arasında bi paraya ihtiyacım var.

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Bilgisayar-Bilişim
damatferit_5634

Üye

Toplam 217 yazı
02/12/2012 :  22:51:07  Alıntı
slm şu an küçük bir gıda imalatım var bunu büyütmek istiyorum ne kadar hibe destek ve kredi alabilirim 0532 467 56 42
05445015830
ferit_teğin

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Ticaret
syddmr
Yeni Üye

Toplam 4 yazı
02/01/2013 :  03:03:26  Alıntı
Arkadaşlar,tarım ekonomisti olarak hepinizin görüşlerini haklı buluyorum.O AB den ayrılan fonun %kaçı kulllandırıldı,kaç proje onay aldı,tahmin bile edemeyeceğiniz kadar atıl durumda.Bu bu yıl daha da arttı,ancak hayvancılık veya bitksel üretim üzerine işletmecilik yapan bireylerin Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklemelerini incelemelerini isterim.600bin tl ye kadar destek veriyor.Ancak,TKKDK malesef çok fazla inceliyor ve gerçekten torpilli..

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Mühendis
cagdasinal
Üye

Toplam 243 yazı
26/01/2013 :  02:55:00  Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - damatferit_5634
slm şu an küçük bir gıda imalatım var bunu büyütmek istiyorum ne kadar hibe destek ve kredi alabilirim 0532 467 56 42
05445015830


hangi iledesiniz ve soracagım bır kac soruyu doğru şekılde cevaplayın size yardımcı olayım cagdasinal@hotmail.com 0850 800 13 16
Saygılarımla
Çağdaş İNAL
Soru Sorunlarınız için e-posta yollayabilir Özel Mesaj atabilir 05072562267 arayabilirsiniz

Yerleşim : Türkiye / İzmir  |  Meslek : İletişim
cagdasinal
Üye

Toplam 243 yazı
26/01/2013 :  02:58:12  Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - syddmr
Arkadaşlar,tarım ekonomisti olarak hepinizin görüşlerini haklı buluyorum.O AB den ayrılan fonun %kaçı kulllandırıldı,kaç proje onay aldı,tahmin bile edemeyeceğiniz kadar atıl durumda.Bu bu yıl daha da arttı,ancak hayvancılık veya bitksel üretim üzerine işletmecilik yapan bireylerin Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklemelerini incelemelerini isterim.600bin tl ye kadar destek veriyor.Ancak,TKKDK malesef çok fazla inceliyor ve gerçekten torpilli..


TKDK Gercekten Sık dokuyur Doğrudur Fakat Torpılle alakası yok tamamen yağmayı engelmek Ve Gercekten Almınız İçin Elinizden geleni yapıyorlar saygılarımla
Saygılarımla
Çağdaş İNAL
Soru Sorunlarınız için e-posta yollayabilir Özel Mesaj atabilir 05072562267 arayabilirsiniz

Yerleşim : Türkiye / İzmir  |  Meslek : İletişim
ahmetYU
Üye

Toplam 197 yazı
26/02/2013 :  00:57:33  Alıntı
devletin makine teşviği nasıl oluyor işini büyetecem dediğin zaman
SRFT

Yerleşim : Türkiye / Gaziantep  |  Meslek : Asker
Hancı
Yeni Üye

Toplam 37 yazı
14/03/2013 :  23:15:19 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
İşte meşhur kosgeb destekleri. Nasıl bir serüven ki eğitimini tamamlamış adama daha hangi işi yapacağını öğretememişler. Hayret yani, sen harca biz sana o kadarını ödeyelim. Sen anlamadığın bir işe gir. Paranı batır, devlet de sana batırdığın parayı ödesin. Sonra yıllardır ustalaştığı işini büyütmek için vatandaş müracaatta bulunsun, bu defa paralar batıyor diye adamı senelerce kosgeb'in kapısında pinekletsinler, adam bin pişman olsun, hatta kağıt kürek işlerine koşturmaktan işinin önceki kazancını da kaybetsin, olur mu? OLur burası Türkiye.
H.H

Yerleşim : Türkiye / İstanbul
akrep2008
Yeni Üye

Toplam 90 yazı
16/03/2013 :  03:56:48  Alıntı
EWET AYNEN ÖYLE BURASI TÜRKİYE AMERİKA İSRAİL NE DERSE O OLUR HALK FAKİRLEŞTİRİLECEK KENDİLERİNE HİZMET EDENLER KANKINACAK EEEEEE BURASI TÜRKİYE İŞİNE GELİRSE
beyhan

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Elektrik / Elektronik
icvammet
Yeni Üye

Toplam 2 yazı
08/04/2013 :  13:08:29 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
slm akinselçuk senden bir istirhamım olacak bilgin varsa faydalanmak isterim teşekkürler KOSGEB kredilerinden nasıl faydalanabilirim(1)?? birde BURSA'da faaliyette olan bursadazaman.com adlı sosyal ve haber sitesi sahibiyim bu bağlamda bir hibe veya sıfır faiz kredilerinden faydalanabilirmiyim ??

Yerleşim : Türkiye / Bursa  |  Meslek : Memur
akrep2008
Yeni Üye

Toplam 90 yazı
15/04/2013 :  16:57:49  Alıntı
arkadaşım kosgeb öyledeğil ilk önce sen harcamalarını yapıyorsun daha sonra kosgeb sana heyet kararıyla ödeme yapar tabiki kosgebin kapsama alanına girersen
beyhan

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Elektrik / Elektronik
CESNA Mühendisl
ik

Yeni Üye

Toplam 3 yazı
22/04/2013 :  11:29:24 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
-Yeni bir işyeri açma hazırlığında olanlar ,
-Varolan işyeri veya kuruluşun üzerinden destek almak isteyenler,
Cesna Danışmanlık olarak işyeri üzerinden yapılan harcamalarınızın büyük bir çoğunluğunu Devlet destekli yapmanız için sizin yanınızdayız.Herkese göre bir destek çeşidi var.
Ayrıntılı bilgi için http://www.cesna.com.tr/danismanlik.html tıklayınız

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Mühendis
CESNA Mühendisl
ik

Yeni Üye

Toplam 3 yazı
22/04/2013 :  11:33:06 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
-Yeni bir işyeri açma hazırlığında olanlar ,
-Varolan işyeri veya kuruluşun üzerinden destek almak isteyenler,
Cesna Danışmanlık olarak işyeri üzerinden yapılan harcamalarınızın büyük bir çoğunluğunu Devlet destekli yapmanız için sizin yanınızdayız.Herkese göre bir destek çeşidi var.
Ayrıntılı bilgi için http://www.cesna.com.tr/danismanlik.html tıklayınız

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Mühendis
vokanettin
Yeni Üye

Toplam 51 yazı
27/04/2013 :  15:45:46  Alıntı
10 d sinema sistemi satmaktayım.tamamen kurulu araçlara monteli ups li-10 kişilik 65 bin tl.araçlar20 bin kabin12bin-ups3bin--makina fiyatı 30bin----toplam 65 bin -----kesin olarak ilk 2 ayda da milli egitim onaylı 20 okul da biz ayarlıyoruz.günlük 3000tl kazanç saglıyacaksınız.bu kazancın%30 unu bagış yapacagız okula -net 2100tl sizindir.sözde degil kesin kazançtır.arayın görüşelim.volkan 546 8488878
123

Yerleşim : Türkiye / Denizli  |  Meslek : Gıda
Raya Export
Yeni Üye

Toplam 10 yazı
09/05/2013 :  00:43:15  Alıntı
-İşini büyütmek isteyenler,
-İş kurmak isteyen fakat yeterli finansal sermayesi olmayanlar,

iş fikrinizden bahsedin Avrupa Birliği Proje Uzmanı'mız hibe ödeneği için projenizi yazsın.


Eğer bir şirketiniz varsa ve KOSGEB'in kolaylıklarından yararlanmak istiyorsanız, KOSGEB kaydınızı da yapıyoruz.

Yerleşim : Türkiye / İzmir  |  Meslek : İthalat / İhracat
kadir AYDEMİR
Yeni Üye

Toplam 47 yazı
20/06/2013 :  13:41:17 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
DEĞERLİ DOSTLARIMIZ KEÇİ ÇİFTLİĞİ YAPIMI İÇİN DENEYİMLİ HER HANGİ BİR FİRMA İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ KONUYLA İLGİLİ 500 BAŞ 1200,LÜK KAPASİTELİ SAĞMAL KEÇİ ÇİFTLİĞİ TESİSİ YAPIMINI YAPABİLECEK FİRMALARIN 0532 464 5843 VEYA kadiraydemir47@hotmail.com İLGİ VE ALAKANIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER
KADİR AYDEMİR

Yerleşim : Türkiye / Mardin  |  Meslek : Ticaret
slhadm
Yeni Üye

Toplam 9 yazı
27/06/2013 :  19:45:59  Alıntı
Deneme yazısı

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Halkla ilişkiler
boludanhaberini
zolsun

Yeni Üye

Toplam 2 yazı
13/07/2013 :  03:06:47 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - ali ağaoğlu
yani ben şunu anladım bu hibelere ancak zenginler başvuruda bulunabilir.
bizim gibi işsiz aşsız kimseler başvuruda bulunamazlar doğru mu?
bizim burda hibelerin büyük kısmını zengin iş adamları millet vekillerinin yakın akrabaları
veya siyasilerin referaslıları bu tür ab ve dpt teşkilatlarının hibelerinden faydalanabiliyorlar.
bu metni okurken istihdam ve işgücü sağlamak olmazsa olmaz şartlarından biri veya hibe almak için yerine getirilmesi gereken vaatlerden biri doğru mu ?
bizim burda sözüm ona hibelerden faydalanan insanlar hibe yi aldıktan sonra altına en kralından bir jeep (Q7,X5,X6,LÜKS DAİRE, VİLLA,) gibi yatırım yaparlar bunlar iyisi bide kötüleri var onlarda başka yatırım yaparlar
antalyanın,izmirin,istanbulun,üzellikle ankaranın hani referans olan vekillere yakın olmak için ve beraber iyi bir yatırım yapmak için ruslara yatırım yaparlar aylarca bu hibeleri yer bitirirler.işçi almaz işçi çıkarır,kalan işçininde maaşını geç öder veya hiç ödemez,ssk' sız çalıştırır. ben elit kesimim ben insanım der dulaşır.
söylecek birtek şeyim var ALLAH kabul ederse bizde kabul ediyoruz.

lütfen yayınlayın lütfen .....tşk.
Cok güzzel bir yazı sonuna kadar katılıyorum şirketi kuran adam kılfını hazırlamıştır hibeye ne ihtiyacı var ama alacağından eminki şirket kuruyor.

Yerleşim : Türkiye / Bolu  |  Meslek : Esnaf
muhteremkocaöz
Yeni Üye

Toplam 23 yazı
05/09/2013 :  16:08:55  Alıntı
arkadaşlar sanılanın aksine türkiyede hibelere ve teşviklere ulaşmak çok kolaydır .siz önce hangi sektöre yatırım veya girişim yapacagınıza karar verişrsiniz sonra ilgili kurumlarca size destek olunur biz çok sayıda cebinde parası olmayan insana hibe almışızdır.türkiye genelinde hayvancılıgın her türlüsü,çiftçilik arıcılık,kanatlıhayvan,küçükbas,buyukbas hayvancılık kültür balıkçılığı kırsal alandayapılacak butik oteller dag ve bag evleri lokantalar ve dinlenmetesisleri gibi tüm yatırımlarınıza devletten%65 geri ödemesiz 1 milyon euro hibe ile anahtar teslim hibe alım garantili iş kurma imkanı saglamaktayız ayrıcafabrika kuracaklara yatırım teşvik belgesi alınması ve kosgeble ilgilitüm projelerinizi yazılım ve tüm detaylarını sizin için biz yapmaktayız.girişimciler kendi işinizi gelin sizin için biz kuralım. irtibat için cep telefonumuzdan 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz muhterem kocaöz 0530 322 4773.
muhterem

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Danışmanlık
muhteremkocaöz
Yeni Üye

Toplam 23 yazı
05/09/2013 :  16:13:55  Alıntı
türkiye genelinde hayvancılıgın her türlüsü,çiftçilik arıcılık,kanatlıhayvan,küçükbas,buyukbas hayvancılık kültür balıkçılığı kırsal alandayapılacak butik oteller dag ve bag evleri lokantalar ve dinlenmetesisleri gibi tüm yatırımlarınıza devletten%65 geri ödemesiz 1 milyon euro hibe ile anahtar teslim hibe alım garantili iş kurma imkanı saglamaktayız ayrıcafabrika kuracaklara yatırım teşvik belgesi alınması ve kosgeble ilgilitüm projelerinizi yazılım ve tüm detaylarını sizin için biz yapmaktayız.girişimciler kendi işinizi gelin sizin için biz kuralım. irtibat için cep telefonumuzdan 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz muhterem kocaöz 0530 322 4773.
muhterem

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Danışmanlık
mrf
Üye

Toplam 206 yazı
27/10/2013 :  10:40:00  Alıntı
SLM LAR YALOVA YAĞLI TOHUM ÜRETICULER BIRLIGI OLARAK BU HIBE PROGRAMINDAN NASIL FAYDALANABILIR DESTEK ALABILIRIZ !!!!!!!!!!!!

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Yöneticilik
battal4gazi
Yeni Üye

Toplam 3 yazı
10/05/2015 :  18:17:39  Alıntı
Merhabalar balıkesirde 500.000 bin tl'lik büyük baş çiftliği yatırımı yapacagım.Bu hibe desteginden balıkesirde yararlanabilirmiyim ?Yararlanırsam kac bin tl destek alırım?Teşekkürler

Yerleşim : Türkiye / Balkes  |  Meslek : Diğer
Alp Eren
Yeni Üye

Toplam 2 yazı
21/07/2015 :  11:07:08 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Konuyla ilgili önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum

Kosgeb ve İşkur tarafından verilen hibe kredi 27 bin TL'den 30 bin TL'ye çıkarılmıştır.

Hibe kredi almak isteyen arkadaşlar , en güncel bilgileri bu sitede bulabilirsiniz

http://www.guncelhibekredinasilalinir.com/

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Öğrenci
 

Mesaj gönderebilmek için öncelikle giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

Henüz kayıt yaptırmadıysanız buradan üye olabilirsiniz.

Üye olarak:

  • Yeni yazılar gönderebilir,
  • Varolan yazılara yorum yapabilir,
  • Arkadaşlarım, favorilerim, kişisel mesajlaşma, haber merkezi, dosya merkezi, online üyeler gibi pek çok yardımcı araçlardan yararlanabilirsiniz.

» Hemen üye olmak için tıklayınız.


 

13.05 saniye.
03:40:10, 25 Temmuz 2024, Perşembe

Buradaki yazılar, yazarlarının ve Koniks.com®'un izni olmaksızın hiçbir yazılı, görsel yada sesli yayın organında yayınlanamaz. Eğitim amacı dışında, herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır. Eğitim amaçlı çoğaltıldığı durumlarda, yazarla ilgili bilgilerin ve URL'nin belirtilmesi zorunludur.

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle, amatör bir ruhla hazırlanmıştır ve yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette sitemiz tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Yer alan görüş ve yorumlar tamamen Koniks.com üyelerinin kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak iş kurma/yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir ve söz konusu bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Koniks.com sorumlu tutulamaz.

© 2000-2024 Koniks.com İletişim   ||   Kullanım Şartları   |   Kurallar   |   Sitenin Kullanımı   |   Gizlilik   |   Yardım