Hibe Programı Uygulama Mekanizması - Sayfa 4 - Koniks.com

Koniks.com
Kullanıcı adı:
Şifre:
Şifremi hatırla


    Ana Sayfa          Forumlar          Arama          Yardım           Kayıt Ol

Hibe Programı Uygulama Mekanizması
 4 


akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
21/06/2010 :  22:57:50   Yazarın websitesini ziyaret et Website  Bu yazıdan alıntı yaparak yorum yaz Alıntı


AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARI
HİBE PROGRAMI UYGULAMA MEKANİZMASI1. Hibe Programı Nedir?
2. Kimler Başvurabilir?
3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?
4. Ne Zaman Başvurulabilir?
5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?
6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?
7. Nasıl Başvurulabilir?


1. Hibe Programı Nedir?

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonu ve yönetiminde olup, ihale aşaması Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.2. Kimler Başvurabilir?

Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ise doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilebilmektedir.Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar;

· Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),
· KOBİ’ler,
· Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
· Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,
· Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumlarıdır.


Hibe Başvuru Rehberinde aksi belirtilmedikçe kamu kurum ve kuruluşları hibeden yararlanamamakta ancak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek verebilmekte, bu amaçla “iştirakçi” olabilmektedir.3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.KOBİ’lerin Desteklenmesi:

Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
· Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri
· Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler
· Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler
· Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri
· İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerÇevre ve Küçük Ölçekli Altyapı:

Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar
· Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası
· Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi
· Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleriYerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:

Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
· Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler
· Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi
sağlamaya yönelik faaliyetler
· Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri
· Araştırma faaliyetleri
· Kırsal kalkınma faaliyetleri
· Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler4. Ne Zaman Başvurulabilir?

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenlenir ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler verilir.Teklif çağrıları ve bilgilendirme kampanyalarına ilişkin duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu internet sayfaları ile ulusal ve yerel basında yer alır.5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?

KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekmektedir.Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?

Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda “Bağımsız Değerlendirme Komiteleri” tarafından, “Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi”nde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. Değerlendirmede dikkate alınacak diğer önemli hususlar;· Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara;
· Teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmaktır.7. Nasıl Başvurulabilir?

Başvuru için, www.dpt.gov.tr www.cfcu.gov.tr ve www.deltur.cec.eu.int internet sitelerinden veya ilgili programın bölge ofislerinden temin edilebilecek hibe programının başvuru rehberi dikkatle incelenmeli; başvuru formu doldurulmalıdır.Bu forma, ayrıntılı proje teklifi eklenmelidir. Proje teklifinde; projenin amacı, hedef grupları, faydaları, bütçe dökümü, projenin beklenen çıktıları vb. detaylar usulüne uygun olarak yer almalıdır.Başvurular, teklif çağrısı için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne mutlaka sunulmuş olmalıdır. Resmi yazılı bilgi talepleri de aynı adrese gönderilmelidir.Devlet Planlama Teşkilatı sayfalarından alınmıştır.
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
Alp Eren
Yeni Üye

Toplam 2 yazı
21/07/2015 :  11:21:00 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Hibe kredileri almanın üç yolu var

1- Danışmanlık şirketlerinden profesyonel destek almak

Bu desteği veren danışmanlık firmaları 2 bin tl'ye kadar komisyon alabiliyorlar ve konuyla alakalı kitap verdiklerinde bunun fiyatı 200 tl oluyor.

2-Hibe Krediler konusunda uzmanlar tarafından yazılmış kitabı satın alıp , kitaptaki yönergelerle projenizi hazırlayabilirsiniz.

Takıldığınız zaman talefon açıp konuşabileceğiniz ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyorlar.

Üstelik kitabın içerisinde daha önce hibe kredi başvurusu yapıp kazanmış proje örnekleri mevcut. Bu örneklerden de rehber olmaları adına yararlanabilirsiniz.

Kitabın fiyatı 89 TL

3-Projenizi kendiniz hazırlayıp başvurabilirsiniz.

Ayrıntılı karşılaştırmalar ve hibe kredi konusunda güncel bilgi için ;

http://www.guncelhibekredinasilalinir.com/

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Öğrenci
kobidestek
Yeni Üye

Toplam 5 yazı
10/08/2016 :  00:44:03 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - akinselcuk
Böyle düşünmekte haksız sayılmazsınız. Fakat bana sanki yanılıyormuşsunuz gibi geliyor. Sıradan birisi de bu desteklerden birine kendi başına başvurabilir.

Yasalarla herhangi bir sıkıntınız olmamalı.
Dosyalaştırdığınız proje gerçekten işe yarar bir şey olmalı.
Projenizi uygulayabilme kapasiteniz olmalı, bunu kağıda dökebilmelisiniz.

Bu destekler bir sinerji yaratabilmekten bahseden şeyler. Yani zor durumdaki esnafı kurtarma destekleri değiller. Ama zor durumdaki bir esnaf kendi ortamında sinerji yaratacak bir proje geliştirdi ise bununda işine katkısı olacaksa itiraz etmeyen destekler.

Proje üretip insanların kullanımına para karşılığı sunan insanlarımız var. Bazıları üniversitede hoca, bazıları mali müşavir, bazıları sadece işadamı . . . Bu insanlar genellikle nereye nasıl başvurulur sorusuna işe yaramaz cevaplar verme konusunda uzmandır. Herkes yaparsa bizim kıymetimiz kalmaz diye korkarlar aslında. Ama işte görüyoruz basit bir denemeyle. Alenen link yazıp adres ve yol bile gösterilse değişen bir şey olmayacak.

Fakat gene de haklısınız. Para gideceği yeri bilir.


Sevgili arkadaşlar. Bu düşüncelerinize kesinlikle katılmıyoruz. Aslında Hibe Teşvik ve Destekler ile ilgili net olarak 2 farklı cümle kurulabilir.
1. Hibe, Teşvik ve Destekler Milli Piyango değil.
2. Ne, neyi, nası, ne kadar, niçin yapacağınızı anlatmadan ve en önemlisi BORÇLARINIZI ÖDEMEK için hibe teşvik destek
A L A M A Z S I N I Z

Peki nasıl alacaksınız ?
1. Yapacağınız işin ne olduğunu, piyasa araştırmasını, müşteri memnuniyetini, sermaye yapınızı, sürdürülebilirliliğiniz vs. iyice araştırıp ona göre ne iş yapacağınızı niçin yapacağınıza karar vereceksiniz. Bana 50.000 TL hibe versin devlet eee yaparım ağbi. Devlet sana 200.000 TL verse sen Arçelik olmaya kalkarsın kardeşim. Böyle bir şey yok.
2. Girişimcilik eğitimlerine katılacaksın. Projeni hazırlayacaksın.
Ben proje hazırlamayı bilmiyorum. Bilmiyorsan danışmanlık şirketine ücretini ödeyeceksin ve projeni hazırlayacaksın.
Bundan sonraki açıklamalarım çok önemli not alın bence
3. Projesi kabul edilen girişimcilere devlet artık git dükkanını tut harcamanı yap bana öyle gel ben senin paranı ödeyeyim D E Mİ İ Y O R....

Yukarıdaki bahsettiğim üzere sorularınız olursa yanıtlayabilirim.

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Danışmanlık
comandante1453
Üye

Toplam 223 yazı
10/08/2016 :  12:07:52  Alıntı


Konu hakkında hiçbir bilgim yok.
Başlığı öylesine inceledim.
Nasıl devlet desteği alınır bilmiyorum.

Ama destek almak için aşağıdaki gibi söylemleri olan bir kuruma başvurmayacağımı biliyorum.

Ayrıca Arçelik inde zamanında bir saç fabrikasından kurulduğunuda belirtmek isterim KARDEŞİM

[/quote]

Sevgili arkadaşlar. Bu düşüncelerinize kesinlikle katılmıyoruz. Aslında Hibe Teşvik ve Destekler ile ilgili net olarak 2 farklı cümle kurulabilir.
1. Hibe, Teşvik ve Destekler Milli Piyango değil.
2. Ne, neyi, nası, ne kadar, niçin yapacağınızı anlatmadan ve en önemlisi BORÇLARINIZI ÖDEMEK için hibe teşvik destek
A L A M A Z S I N I Z

Peki nasıl alacaksınız ?
1. Yapacağınız işin ne olduğunu, piyasa araştırmasını, müşteri memnuniyetini, sermaye yapınızı, sürdürülebilirliliğiniz vs. iyice araştırıp ona göre ne iş yapacağınızı niçin yapacağınıza karar vereceksiniz. Bana 50.000 TL hibe versin devlet eee yaparım ağbi. Devlet sana 200.000 TL verse sen Arçelik olmaya kalkarsın kardeşim. Böyle bir şey yok.
2. Girişimcilik eğitimlerine katılacaksın. Projeni hazırlayacaksın.
Ben proje hazırlamayı bilmiyorum. Bilmiyorsan danışmanlık şirketine ücretini ödeyeceksin ve projeni hazırlayacaksın.
Bundan sonraki açıklamalarım çok önemli not alın bence
3. Projesi kabul edilen girişimcilere devlet artık git dükkanını tut harcamanı yap bana öyle gel ben senin paranı ödeyeyim D E Mİ İ Y O R....

Yukarıdaki bahsettiğim üzere sorularınız olursa yanıtlayabilirim.
[/quote]

Yerleşim : Türkiye / İstanbul
zofzof
Yeni Üye

Toplam 7 yazı
29/08/2016 :  16:27:12 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
KOSGEB İLE İLGİLİ BİLGİDİR.... OKUYUNUZ LÜTFEN....

Öncelikle KOSGEB; Geri Ödemesiz 50 Bin TL, Geri Ödemeli ise 100 bin TL destek sunmaktadır. KOSGEB, hızlandırıcı bir programdır. Paranız varsa destek alabilirsiniz. Önce harca, sonra al.

Burada konudan farklı olarak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu önemli bir açıklama. İş Planı yazma konusunda KOSGEB’in anlaşmalı olduğu hiçbir kurum veya kişi yoktur. Sizden ücret karşılığında kesin destek aldırırız diyen kişi ve kurumlar varsa kesinlikle itibar etmeyiniz. Yok bizim adamımız var, yok biz herşeye destek aldırdık diyenler var paranızı kaptırmayın.

Gelelim KOSGEB süreçleriyle ilgili maddelere;
#9726;KOSGEB Eğitimi 70 saattir, devamsızlık hakkınız %20 dir. Eğer İşsizlik maaşı alıyorsanız devamsızlık hakkınız 0(sıfır)’dır. Eğer tek bir devamsızlık yaparsanız işsizlik maaşınız tamamiyle iptal olur. Yeniden alamazsınız.
#9726;İlk söylemek istediğim şu ki; KOSGEB eğitiminden sonra kurduğunuz şirketinize destek alabilirsiniz. Belge almadan şirket kurmayın. Ya da hemen kurmak istiyorsanız bunu KOSGEB’e bildirin onlar size bir numara veriyor ve o numarayla şirketinizi kuruyorsunuz. Temel şart; önce eğitim, sonra kurulum.
#9726;İkincisi ise; hali hazırda bir işletmeniz varsa, eğitimden sonra ben bunu kapatayım yeniden açayım düşüncesine kapılmayın, buna da destek alamazsınız. Yeni bir iş kurmanız gerekiyor.
#9726;KOSGEB eğitimini aldıktan sonra alacağınız sertifika ile ömür boyu şirket kurabilirsiniz. Ancak şirket kurduktan sonra destek alabilmeniz için, kuruluştan sonraki 2 yıl içerisinde başvurmanız gerekmektedir. İsterseniz eğitimden 10 yıl sonra şirket kurun önemli değil. Sadece şirket 2 yaşını geçmeden başvurunuzu yapın.
#9726;KOSGEB’e başvurduktan sonra kabul edilirseniz ve destek alırsanız, bu şirketi 3 yıl boyunca kapatamıyorsunuz veya devredemiyorsunuz. Eğer bunlardan birini yaparsanız, hem ceza alırsınız hem de size verilen desteği geri ödemek zorunda kalırsınız.
#9726;Ayrıca bir üsttekinin devamı olarak; 3 yıl boyunca KOSGEB desteğiyle satın aldığınız hiçbir makine-teçhizatı atamıyorsunuz ya da satamıyorsunuz. Eğer kırılsa bile, kırık olan cihazı saklamanız gerekiyor. Diyelim monitör aldınız ve düşürüp parçaladınız, toplayın ufak bir koliye koyun deponuza kaldırın. Sakın çöpe atmayın.
#9726;Harcamalarınızın tamamı faturalı ve hepsi şirket hesabınızdan yapılmış olmalı. Kendi kişisel hesabınızdan veya başkasının hesabından yaptığınız ödemelerde destek alamazsınız. Çünkü KOSGEB, parayı sizin şirketinizin harcadığından emin olmak istiyor.
#9726;Desteklerde KDV ödemiyor. Örnek vermek gerekirse; 1. bölgedesiniz ve erkeksiniz diyelim (destek oranı %60). Bir makine satın aldınız ve 10.000 TL + %18 KDV ile 11.800 TL ödediniz. KOSGEB burada 11.800 üzerinden değil 10.000 TL üzerinden size %60 destek veriyor. Veya cinsiyetiniz ya da bölgeniz nerdeyse o oranlar üzerinden desteğini sağlıyor.
#9726;Destek almak için son 1 yıl içerisinde vergi mükellefiyetinizin olmaması gerekiyor. SSK’lı olabilirsiniz sorun yok.
#9726;Destek alacağınız makine en fazla 3 yaşında olabilir. Daha büyük yaşı olan makineler destek kapsamına girmiyor.
#9726;İkinci el makine alabilirsiniz ama bu da 3 yaşını aşmamış olmak zorunda.
#9726;Harcamalarınızın tamamı dekontlu olmak zorunda. Tek başına faturayla geri ödeme alamazsınız.
#9726;Satın aldığınız ürünü yerinde görmek için KOSGEB uzmanları gelip bizzat işletmenizde sizi kontrol edecek veya yazılım satın aldıysanız bunun lisanslı bir şekilde bilgisayarınızda kurulu olduğuna emin olacak. Açıkçası olmayan bir ürünün desteğini asla beklemeyin. Eğer üretimdeyse veya yazılıyorsa, önce tamamlanacak sonra desteğe başvuracaksınız.
#9726;1. derece akraba ve yakınlarınızdan makine-teçhizat satın alamıyorsunuz.
#9726;Ürünün bedelinden fazla fatura kestirirseniz bu kesinlikle farkedilir. Yapmayın.
#9726;Gereğinden fazla adetli ya da gereksiz ürünlerin desteğini vermemektedir. Örnek; çiğ köfteci dükkanı açıyorsanız televizyon sizin için bir lüks araçtır. Buna destek alamazsınız. Çünkü orası ürünü satın al git yeridir. İnsanlar orada oturup zaman geçirmeyeceği için televizyona destek vermiyor. Ya da işletmenize 2 kahve makinesi gerekiyorsa ve siz 3.sünü aldıysanız, bu 3.nün desteğini alamazsınız.
#9726;İşletme sahibi, yani siz kendinize maaş yazamıyorsunuz.
#9726;Personel net ödemelerinin dışında; Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. kalemler, desteklenmiyor.
#9726;KOSGEB sertifikası olan 2 kişi ortak bir işletme kuruyorsa, sadece 1 kişi destek için başvurabiliyor. Burada yanınıza kadın bir girişimci bulursanız, en azından onun üzerinden yaptığınızda daha fazla destek alırsınız.
#9726;İşletme kuruluş desteği 2000 TL’nin tamamını karşılıyor. Burada oran sunmuyor. Tek eşit nokta burası.
#9726;Tüm bunları yaparken önce “iş plan“ınızı sunuyorsunuz. KOSGEB onaylarsa harcamaları yapmaya başlıyorsunuz. İşin en başında size destek verip vermeyeceğini söylüyor. Bu yüzden piyasa fiyat araştırmasını doğru ve net bir şekilde yapın, iş planınıza yazın. Sonrasında KOSGEB bu planın üzerinden geçiyor. Onaylıyor, revize et diyor ya da reddediyor. Reddetmesi demek bu iş olmaz anlamında. Başka bir plan hazırlayıp sunmalısınız.

Arkadaşlar KOSGEB sizden iş yapmanızı istiyor. Burası para kazanmak için kurulmuş bir kuruluş değildir. Zaten önce kendi paranızı harcayacaksınız, sonra KOSGEB’den destek alacağınız için burada riske giren sizsiniz. Sakın doğru olmayan bir işlem yapmayın, bu sizin sicilinize işlenir ve bir daha devlet desteklerinden de faydalanamazsınız. Harcamalarınızı çok iyi düşünüp yapın.

Bu yukarıda yazdıklarımız konusunda diyeceksiniz ki o zaman bu nasıl destek. Daha öncesinde KOSGEB’in destek verdiği işletmeler, aldıkları bu desteği kendi çıkarlarında farklı yerde kullandıkları için, bu noktada KOSGEB, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer mantığıyla hareket ediyor. KOSGEB, bir girişimci desteği değil, bir hızlandırma programıdır. Paranız yoksa faydalanamazsınız.
zafer galip özberk

zaferozberk@gmail.com

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Serbest meslek
transfermatik
Üye

Toplam 405 yazı
08/12/2016 :  22:35:11 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Bu site hibe alabilirmi? değişik bir site :) http://www.hobivesanatdunyasi.com/

Yerleşim : Türkiye / Edirne  |  Meslek : Ticaret
 

Mesaj gönderebilmek için öncelikle giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

Henüz kayıt yaptırmadıysanız buradan üye olabilirsiniz.

Üye olarak:

  • Yeni yazılar gönderebilir,
  • Varolan yazılara yorum yapabilir,
  • Arkadaşlarım, favorilerim, kişisel mesajlaşma, haber merkezi, dosya merkezi, online üyeler gibi pek çok yardımcı araçlardan yararlanabilirsiniz.

» Hemen üye olmak için tıklayınız.


 

3.61 saniye.
03:47:44, 25 Temmuz 2024, Perşembe

Buradaki yazılar, yazarlarının ve Koniks.com®'un izni olmaksızın hiçbir yazılı, görsel yada sesli yayın organında yayınlanamaz. Eğitim amacı dışında, herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır. Eğitim amaçlı çoğaltıldığı durumlarda, yazarla ilgili bilgilerin ve URL'nin belirtilmesi zorunludur.

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle, amatör bir ruhla hazırlanmıştır ve yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette sitemiz tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Yer alan görüş ve yorumlar tamamen Koniks.com üyelerinin kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak iş kurma/yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir ve söz konusu bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Koniks.com sorumlu tutulamaz.

© 2000-2024 Koniks.com İletişim   ||   Kullanım Şartları   |   Kurallar   |   Sitenin Kullanımı   |   Gizlilik   |   Yardım