Hibe Programı Uygulama Mekanizması - Koniks.com

Koniks.com
Kullanıcı adı:
Şifre:
Şifremi hatırla


    Ana Sayfa          Forumlar          Arama          Yardım           Kayıt Ol

Hibe Programı Uygulama Mekanizması
 1 


akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
21/06/2010 :  22:57:50   Yazarın websitesini ziyaret et Website  Bu yazıdan alıntı yaparak yorum yaz Alıntı


AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARI
HİBE PROGRAMI UYGULAMA MEKANİZMASI1. Hibe Programı Nedir?
2. Kimler Başvurabilir?
3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?
4. Ne Zaman Başvurulabilir?
5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?
6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?
7. Nasıl Başvurulabilir?


1. Hibe Programı Nedir?

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonu ve yönetiminde olup, ihale aşaması Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.2. Kimler Başvurabilir?

Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ise doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilebilmektedir.Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar;

· Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),
· KOBİ’ler,
· Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
· Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,
· Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumlarıdır.


Hibe Başvuru Rehberinde aksi belirtilmedikçe kamu kurum ve kuruluşları hibeden yararlanamamakta ancak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek verebilmekte, bu amaçla “iştirakçi” olabilmektedir.3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.KOBİ’lerin Desteklenmesi:

Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
· Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri
· Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler
· Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler
· Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri
· İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerÇevre ve Küçük Ölçekli Altyapı:

Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar
· Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası
· Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi
· Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleriYerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:

Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:· Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
· Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler
· Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi
sağlamaya yönelik faaliyetler
· Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri
· Araştırma faaliyetleri
· Kırsal kalkınma faaliyetleri
· Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler4. Ne Zaman Başvurulabilir?

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenlenir ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler verilir.Teklif çağrıları ve bilgilendirme kampanyalarına ilişkin duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu internet sayfaları ile ulusal ve yerel basında yer alır.5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?

KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekmektedir.Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?

Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda “Bağımsız Değerlendirme Komiteleri” tarafından, “Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi”nde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. Değerlendirmede dikkate alınacak diğer önemli hususlar;· Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara;
· Teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmaktır.7. Nasıl Başvurulabilir?

Başvuru için, www.dpt.gov.tr www.cfcu.gov.tr ve www.deltur.cec.eu.int internet sitelerinden veya ilgili programın bölge ofislerinden temin edilebilecek hibe programının başvuru rehberi dikkatle incelenmeli; başvuru formu doldurulmalıdır.Bu forma, ayrıntılı proje teklifi eklenmelidir. Proje teklifinde; projenin amacı, hedef grupları, faydaları, bütçe dökümü, projenin beklenen çıktıları vb. detaylar usulüne uygun olarak yer almalıdır.Başvurular, teklif çağrısı için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne mutlaka sunulmuş olmalıdır. Resmi yazılı bilgi talepleri de aynı adrese gönderilmelidir.Devlet Planlama Teşkilatı sayfalarından alınmıştır.
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
ali ağaoğlu
Yeni Üye

Toplam 27 yazı
22/06/2010 :  01:13:06  Alıntı
yani ben şunu anladım bu hibelere ancak zenginler başvuruda bulunabilir.
bizim gibi işsiz aşsız kimseler başvuruda bulunamazlar doğru mu?
bizim burda hibelerin büyük kısmını zengin iş adamları millet vekillerinin yakın akrabaları
veya siyasilerin referaslıları bu tür ab ve dpt teşkilatlarının hibelerinden faydalanabiliyorlar.
bu metni okurken istihdam ve işgücü sağlamak olmazsa olmaz şartlarından biri veya hibe almak için yerine getirilmesi gereken vaatlerden biri doğru mu ?
bizim burda sözüm ona hibelerden faydalanan insanlar hibe yi aldıktan sonra altına en kralından bir jeep (Q7,X5,X6,LÜKS DAİRE, VİLLA,) gibi yatırım yaparlar bunlar iyisi bide kötüleri var onlarda başka yatırım yaparlar
antalyanın,izmirin,istanbulun,üzellikle ankaranın hani referans olan vekillere yakın olmak için ve beraber iyi bir yatırım yapmak için ruslara yatırım yaparlar aylarca bu hibeleri yer bitirirler.işçi almaz işçi çıkarır,kalan işçininde maaşını geç öder veya hiç ödemez,ssk' sız çalıştırır. ben elit kesimim ben insanım der dulaşır.
söylecek birtek şeyim var ALLAH kabul ederse bizde kabul ediyoruz.

lütfen yayınlayın lütfen .....tşk.

Yerleşim : Türkiye / Van  |  Meslek : Serbest meslek
khanofthesky
Üye

Toplam 546 yazı
22/06/2010 :  12:36:47  Alıntı
Sevgili arkadaslar, aylardir bas bas yardiriyorum, ozelikle son donemlerdeki bu sizin kosgeb destekleri hakkinda.

Burada soyleyeceklerim de pek farkli seyler degil aslinda, bu hibeler,yardimlar,krediler sadece ama sadece ust kesim icin, herhangi bir sekilde is kurmak-isini kurtarmak-buyutmek cabasinda olanlar icin degil. Referans hangi kurum olursa olsun farketmez, kosullarin saglanmasi icin ust kesimden birisi olmaniz yada birilerini taniyor olmaniz elzem sarttir. Bunu buraya yazamazlar ama carklar onyillardir bu sekilde donuyor. Oradan kopyala getir buraya bu sekild eyapistir yada kaynak goster falan filan, bunlari sadece mizah dergilerine koyarsaniz gulunc olur burada sadece kanayan yaraya tuz basiyorsunuz.

Ciddi devletlerin bu tur sal ak is ve islemlerle isi olmaz, ciddi devlet dostlar alisveriste gorsun sacmaliklarini kokusmus birkac web sitesinde yayinlayip kendine rant saglamaya calismaz.

Ankara da yillarca egitim-saglik-savunma-dis ticaret vs vs vs projelerine destek arayipta yilarca tek bir muhattab bulamayip amerika da su anda onmilyonlarca dolarlik ticaret yapan bir suru insan tanidim, bunlar bu ulkede olacak seyler degil.

Kimsede kanmaz bu turden zerzevatlara.

Saygilarimla
Nakipoğlu

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Diğer
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
22/06/2010 :  19:38:20 Yazarın websitesine git Website   Alıntı


Böyle düşünmekte haksız sayılmazsınız. Fakat bana sanki yanılıyormuşsunuz gibi geliyor. Sıradan birisi de bu desteklerden birine kendi başına başvurabilir.

Yasalarla herhangi bir sıkıntınız olmamalı.
Dosyalaştırdığınız proje gerçekten işe yarar bir şey olmalı.
Projenizi uygulayabilme kapasiteniz olmalı, bunu kağıda dökebilmelisiniz.

Bu destekler bir sinerji yaratabilmekten bahseden şeyler. Yani zor durumdaki esnafı kurtarma destekleri değiller. Ama zor durumdaki bir esnaf kendi ortamında sinerji yaratacak bir proje geliştirdi ise bununda işine katkısı olacaksa itiraz etmeyen destekler.

Proje üretip insanların kullanımına para karşılığı sunan insanlarımız var. Bazıları üniversitede hoca, bazıları mali müşavir, bazıları sadece işadamı . . . Bu insanlar genellikle nereye nasıl başvurulur sorusuna işe yaramaz cevaplar verme konusunda uzmandır. Herkes yaparsa bizim kıymetimiz kalmaz diye korkarlar aslında. Ama işte görüyoruz basit bir denemeyle. Alenen link yazıp adres ve yol bile gösterilse değişen bir şey olmayacak.

Fakat gene de haklısınız. Para gideceği yeri bilir.
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
khanofthesky
Üye

Toplam 546 yazı
22/06/2010 :  22:15:08  Alıntı
Sn editor, zor durumda kalmisliktan kastim sadece su anda bile yeterince sorunlara cozum uretemeyen devletin elinde projesi olana hangi argumanlarla destek verecegi kuskusundan kaynaklaniyor, baska bir kastim yoktu.

Simdi siyasetin yolu belli, yakinda secimlerde var, birseyler yapilior gibi gosterilip gitmeden 3-5 vole vurmanin adi artik destek-hibe vs isimlerin sonuna yada basina eklenen kallavi 3-5 bos mustesarlik yada bakanlik adi eklenerek olusturulan saadet zincirleri olmus. 80 lerde ve 90 larda bu isler anormal derecede aleni yapilirdi hayali ihracatlar, naylon faturalar, vuk istismarlari gibi ama simdi basin yayin biraz daha bilgilendirici yada yonlendirici olmayi sectigi icin artik bunlar pek oyle guzelce halledilemiyor sadece bu gibi destek-hibe adi altinda adresi aylar-yillar oncesinden belli olan yerlere gonderiliyor buna emin olun.

BU forumda muvaffak olan var mi bilmem ama basvuracak olanlara sans dilemekten oteye de gidemiyoruz.
Nakipoğlu

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Diğer
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
25/07/2010 :  23:36:32 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Zor durum ifadesini yazarken sizi kastekmek amaçlı değildim, ama tam olarak sizi kasteder bir ifade ortaya çıkmış. Bu cümlemi değiştirdim. Geç bir düzeltme oldu ama kusura bakmayın.
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
ercanerkan
Üye

Toplam 167 yazı
08/08/2010 :  21:12:00  Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - ali ağaoğlu
yani ben şunu anladım bu hibelere ancak zenginler başvuruda bulunabilir.
bizim gibi işsiz aşsız kimseler başvuruda bulunamazlar doğru mu?
bizim burda hibelerin büyük kısmını zengin iş adamları millet vekillerinin yakın akrabaları
veya siyasilerin referaslıları bu tür ab ve dpt teşkilatlarının hibelerinden faydalanabiliyorlar.
bu metni okurken istihdam ve işgücü sağlamak olmazsa olmaz şartlarından biri veya hibe almak için yerine getirilmesi gereken vaatlerden biri doğru mu ?
bizim burda sözüm ona hibelerden faydalanan insanlar hibe yi aldıktan sonra altına en kralından bir jeep (Q7,X5,X6,LÜKS DAİRE, VİLLA,) gibi yatırım yaparlar bunlar iyisi bide kötüleri var onlarda başka yatırım yaparlar
antalyanın,izmirin,istanbulun,üzellikle ankaranın hani referans olan vekillere yakın olmak için ve beraber iyi bir yatırım yapmak için ruslara yatırım yaparlar aylarca bu hibeleri yer bitirirler.işçi almaz işçi çıkarır,kalan işçininde maaşını geç öder veya hiç ödemez,ssk' sız çalıştırır. ben elit kesimim ben insanım der dulaşır.
söylecek birtek şeyim var ALLAH kabul ederse bizde kabul ediyoruz.

lütfen yayınlayın lütfen .....tşk.


bencede alttakilere fırsat vermiyorlar , üyemizin yazdıklarına tamamen katılıyorum
işin içinde politika var..iyi projen olsa bile ,
belli kişilerin 2 dudağı arasında verilecek karara
bağlı olması düşündürücü....
herkese başarılar : )

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Bilgisayar-Bilişim
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
08/08/2010 :  22:44:47 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Sayın Ali ağaoğlu, Khanofthesky, Ercanerkan

Devlet Planlama Teşkilatı internet sayfasından ulaşılabilen ayrıca Google taraması ile de ulaşılabilen destekleme mekanizmaları mevcut. Artık bölgeler bazında kalkınma ajansları kurulup bu mekanizmanın yükü buralara devrediliyor. Dolayısı ile ingilizce bilmek de çok gerekli olmaktan çıkıyor.

Kalkınma ajanslarının mentalitesi en alttaki insana dahi ulaşabilmek. Ama bu en alttaki kişinin bu işi başarabileceği anlamına gelmiyor. Ciddi bir çalışma akla yatkın bir organize istiyor.

Ancak tekrar tekrar söylüyorum, bu ajanların ilan edip durduğu destekler sadece zenginlerin ulaşabileceği şeyler değil. Zenginler bir adım önde, haklısınız. Çünkü iş becerme kapasiteleri daha çok. En alttakinin daha doğrusu acemi olanın büyük kafa patlatması gereken işi zaten biliyor durumdalar. Projeyi en uygun şekliyle hazırlayacak ve yapılabilirliği çok yüksek olacaktır. Bir proje yaparlarsa kabul edilmesi bu yüzden daha fazla imkan dahilinde. Zengin oldukları için değil.

Şu anki düzende, atıyorum, Adıyaman da işsiz ve parasız bir ev hanımı bölgesinde sinerji yaratacak bir proje yazabilirse, yazdığı bu projenin yapılabilirliği olursa, insanlara vay be ne de güzel düşünmüş dedirtebilirse, kabul edilmemesi hatta %100 ünün hibe olarak destek almaması için hiç bir sebep yok . . .

Bu kalkınma ajanslarının durumu ile kosgeb desteklerini karıştırmayın. Kalkınma ajansları Avrupa nın kültüründen çıkmış bir iş. Amacı tüm kıta fertlerini işin içine katmak. Yani dizi filmlerde gördüğümüz karton kutuda yaşayan bir homeless için de var.

Doğuda bir aşiret kadını için de var. Karadeniz de ki işsiz bir genç için de var. Başarıları kıtaları aşmış bir Ankaralı iş adamı için de var. Amaç sosyal, kültürel, parasal, kalkınma, kaynaşma, gelişme.

Birkaç kişinin vereceğe karara bağlı değiller. Kalkınma ajansları tam da şu anda eleman alıp duruyor. Alınan elemanlar sizin benim gibi insanlar. Belli bir camiadan olanlar gelsin denmiyor. Üstelik değerlendirme kriterleri önceden belirlenmiş zaten. Kişiler sadece bunları analiz edecekler, beğenip beğenmemek gibi bir lüksleri yok.

Yani siz arabayı bütün kurallara uygun, gayet hakim şekilde kullanıyorsunuz ama ehliyeti alamıyorsunuz. Dediğiniz bence buna benziyor. Ehliyeti alabilmek için arabanızın olması gerekmez. Kurallara uygun ve hakim şekilde kullanmayı biliyor olmanız istenir. Ehliyete onay verecek olan komisyon üyeleri de sizin tipinize sosyal yapınıza para miktarınıza bakmak yerine ellerindeki önceden belirlenmiş kriterlerin yerine getirilip getirilmediğine bakarlar. Başka şansları yoktur.

Sistem budur, ama sistemleri insanlar işletir haklısınız.

Verilen projelere genellikle bir uzman değerlendirmesi eklenir. Kabul görmeyen bir projenin neden kabul edilmediği açıkca yazılır. Kendi kendini denetleyen bir sistemdir. Bu uzman tek başına değildir. Yani bir projeyi tek başına reddedemez. Hadi bir şekilde aralarında anlaşıp reddeddiler. Buna da bir açıklama yazmayı başardılar. Proje sahibi kurum ya da kişi bunu neden yutsun. Başvuracağı yerler var. Ucu Avrupa ya kadar uzanır. Makul bir gerekçe olmadan kimse uygun bir projeyi reddemez.

Her dönem kabul edilmiş ve reddedilmiş bütün projeler, istatistik olarak topluca da değerlendirilir. Yani bir proje sahibi durumunu yerini gayet net biçimde görebilir. Kalkınma Ajanslarındaki kabul edilmiş ve edilmemiş yeni veya geçmiş dönemlerdeki bütün başvurulara diğer bölge ajansları veya devletin ilgili kurumları (DPT gibi) istedikleri zaman erişir ve inceler. Üstelik bütün bunlar kimsenin kimseden haberi olmadan online olabilir. Sümen altı olunacak bir durum da yok. Acemi bir kişi fikrini bir kaç dönemde şekillendirip kabul görecek bir hale sokabilirken, zengin ve kabiliyetli biri ilk seferde kabul görebilir. Bu durum onun zenginliğinden çok görüp geçirmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Bildiğiniz gibi bu site yani Koniks bir iletişim yeri. Amaç bu. Bu yazıları şimdi ve ileride herkes okuyacak bunu bilerek yazılıyorlar. Sadece sizlere fikir empoze etmeyi amaçlamıyor. Sizler yazılışına vesile oldunuz belki. Yani kısaca bana kızmayın demek istiyorum.

Herkese saygılarımla . . .
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
sharktr
Yeni Üye

Toplam 56 yazı
10/08/2010 :  12:20:01  Alıntı
peki projemizi hazırladık kime nereye müracat etmemiz gerekmektedir ?
ayrıca projeyi hazırlama konusunda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir bu konuda ayrıntılı bilgiyi nerelerden alabiliriz?

Yerleşim : Türkiye / Mersin  |  Meslek : İşsiz
sharktr
Yeni Üye

Toplam 56 yazı
11/08/2010 :  11:47:07  Alıntı
SAYIN EDİTÖRÜMÜZ ŞU GAP OLAYINI VE HİBE KREDİSİ İÇİN AYRINTILI BİLGİLERİ NERELERDEN ÖĞRENE BİLİRİZ CVPLARSANIZ SEVİNİRİM

Yerleşim : Türkiye / Mersin  |  Meslek : İşsiz
serkan16
Yeni Üye

Toplam 35 yazı
11/08/2010 :  13:18:05  Alıntı
mrb benim merak ettiğim bir konu var bir arkadaşım eurobank\tekfenbank aracılığı ile başvuru yaptı başvuruyu dışardan bir şahıs takip ediyor.Geçen gün arkadaşın yanınan uğradım elinde 4.250.000 dolarlık senet vardı onun ne olduğunu sordum o da çekeceği kredinin senedi olduğunu söyledi senet mail yoluyla gelmiş oda imzalayıp kaşe vurup mail yoluyla gönderdi.Bu işler bu kadar basitmi acaba yoksa dolandırılıyormu bu konuda bilgi verirmisiniz
serkan

Yerleşim : Türkiye / Edirne  |  Meslek : Serbest meslek
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
12/08/2010 :  19:50:01 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Projenizi ilan edilen çağrılara göre hazırlarsınız. Çağrılarda başvuru formu yayınlanır. Yazının başında linkler var, o linkleri inceleyip konuyu anlamalı, size uygun olcak çağrıları takip etmelisiniz.

Bu tip başvurularda kredinin senedi diye bir şey olamaz. Mail yoluyla gelen bir senedin imzalanıp gönderilmnesi kadar lakayit bir işlem de olamaz. Arkadaşınız belasına doğru uygun adımlarla gidiyor olabilir, tam olarak anlattığınız gibi ise . . .
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
ercanerkan
Üye

Toplam 167 yazı
12/08/2010 :  21:30:45  Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - akinselcuk
Sayın Ali ağaoğlu, Khanofthesky, Ercanerkan
Kalkınma Ajanslarındaki kabul edilmiş ve edilmemiş yeni veya geçmiş dönemlerdeki bütün başvurulara diğer bölge ajansları veya devletin ilgili kurumları (DPT gibi) istedikleri zaman erişir ve inceler.

Editörümüz akinselçuk , size kızmak ne kelime , keşke herkes sizin gibi cesaret verse ,sakın yalnış anlamayınız , Önyargılı değilim ama ben hiç hibe alana denk gelmedim , görmedim , herkesin dilinde ama nedir ,izlenecek prosedür nasıldır kimse birşey bilmiyor, sözgelimi : teşvikleri öğrenebilmek için tarım il müdürlüğünde : oraya git , buraya git , orta binaya git yok ilk baştaki binaya git ,ilgili merciyi bulmam 40 dakika aldı , yakında Balıkesir ilçesinde " besi-süt "çiftlik kurma girişimim olacak , sırf kuruluş işlemleri 4 ay sürüyor , sonra AB fonlarından nasıl hibe alınacak , neye hangi kriterlere göre karar verecekler ,kimse birşey bilmiyor ,yok tarım danışmanı brüksele gitmesi gerekliymiş , yok ingilizce biliyorsan sende başvurabilirmişsin , hazırlanan projeleri inceledim , çok basit ve aslında eksik ,proje öyle oluyorsa hazırlarım ama ,onay neye göre veriliyor , bilen yok..çiftlik için , ben o kadar masraf ettikten sonra geri kalan yatırım için tasarladığım hibe gelmezse ne olacak..? bu zamanda kim kimin gözünün yaşına bakar..? DPT diyorsun , : sonuçta bu devletin kuruluşu değilmi..? 28 yıl devlette çalıştım , onların neye göre karar verdiğini çok iyi bilirim , bu devletin , kendi vatandaşına karşı tutumunu çok iyi bilirim ,bir işin içine devlet girdimi , o iş olması gerektiği gibi yürümez , "mümkün değil ", tek başına isen , belli yerlerde ilişkilerin yoksa , değil hibe almak , faizi ile kredi bile alamazsın , O küçük tutarlar ödedikleri bayanları paravan olarak , reklam için nede güzel propoganda yapıyorlar , Üstelik sende yazmışsın :

""Kalkınma ajansları tam da şu anda eleman alıp duruyor. Alınan elemanlar sizin benim gibi insanlar. Belli bir camiadan olanlar gelsin denmiyor. Üstelik değerlendirme kriterleri önceden belirlenmiş zaten. Kişiler sadece bunları analiz edecekler, beğenip beğenmemek gibi bir lüksleri yok.""
....bu ne demektir ??
Alanında yetkin olmayan kimseler analiz yapacak...!
öylemi..?

gereken başvuruları yapacağım , ama istediğim hibeyi vereceklerini hiç sanmıyorum..
yinede moral verici yazın için teşekkürler saygılar...
herkese başarılar : )

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Bilgisayar-Bilişim
sharktr
Yeni Üye

Toplam 56 yazı
13/08/2010 :  11:17:52  Alıntı
sayın ercanerkan bende organik beslenmiş küçük baş hayvan çifliği kurmak istiyorum fakat desteğe ihtiyacım var nerelerden nekadar ve nasıl destekler alabilirim yol gösterirseniz sevinirim teşekkürler

Yerleşim : Türkiye / Mersin  |  Meslek : İşsiz
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
13/08/2010 :  13:56:26 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
""Kalkınma ajansları tam da şu anda eleman alıp duruyor. Alınan elemanlar sizin benim gibi insanlar. Belli bir camiadan olanlar gelsin denmiyor. Üstelik değerlendirme kriterleri önceden belirlenmiş zaten. Kişiler sadece bunları analiz edecekler, beğenip beğenmemek gibi bir lüksleri yok.""
....bu ne demektir ??
Alanında yetkin olmayan kimseler analiz yapacak...!
öylemi..?Yetkin olmayan değil.

Yetkinler ama bir kişi bir çok konuda uzman olmaz.

Uzman saymamız için içinde debelenmiş olması gerekir. Oysa bunlar en azından 5-10 yıl iş deneyimi edinmiş yol yordam bilen insanları alıyorlar. Bir insanın 10 yıl deneyimi olsa da bir çok konuda uzman olamaz.

- 25 derece kışı olan bir yerde sera işletmesi kurmak ya da Karadeniz de muz bahçesi tesis etmeye kalkmanın mantığını kavrayamaz. Ama kuracak olan bunu izah etmenin bir yolunu bulmuşsa okur anlar. Yetkinlik bu kadar. İzah edileni analiz edebilmek. Uçmuş mu uçmamış mı çözmek. Yani ben uzmanım arkadaş hiç Karadeniz de muz bahçesi mi olurmuş deme lüksü yok. Eğer bu işin bir yolu varsa onu okuyup mantıklı mı değil mi anlıyor. Bu kadar yetkinlik yetiyor.

Başka bir özellik gerekmiyor . . .

Başvurunuzu yaparken her memurun sizi anlamasını beklemeyin.

Sonuçta PTT de fatura ödemek bile bazen çok zor olabiliyor. Ya da maliyede vergi ödemek, arabanın vergisini ödemek. Yolu yordamı kesinlikle belli basit işler ama bazen ne kadar da zorlaşır insanı canından bezdirir.tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
ercanerkan
Üye

Toplam 167 yazı
13/08/2010 :  14:47:06  Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - akinselcuk
[quote]""
Başvurunuzu yaparken her memurun sizi anlamasını beklemeyin
Sonuçta PTT de fatura ödemek bile bazen çok zor olabiliyor. Ya da maliyede vergi ödemek, arabanın vergisini ödemek. Yolu yordamı kesinlikle belli basit işler ama bazen ne kadar da zorlaşır insanı canından bezdirir.

yazdıklarınıza karşı muhalif olmak anlamında değil , Ancak , Şu konuya işaret etmek istiyorum:
İşsizliğin bu boyutlarda olduğu bu ülkedeki kuruluşlarda,: yavaş + laçka + işleri yokuşa sürme gibi ( hastalıklı ) rahatlığımız olmalı mı..?
almanlar nasıl olurda bizim için :
"Su akar , Türk bakar" , diyebilir..?
Bu hakkı onlara nasıl olurda verebiliyoruz..?
Dünyanın hangi ülkesinde ,
Çiftlik kurma izinleri 3 ay sürüyor..?
TRT de hiç film yönetmeyen yönetmenler,
hiç ışıkçılık yapmayan ışıkçılar , ve bunun gibi bir sürü
çalışır görünen kimseler , iş yerine uğramadan , bankamatikten aydan aya gidip maaşlarını (bir ay çift , bir ay tek maaş ) olarak çekerler , Geçen yıl Devlet: sırf TRT personelinin cep telefonu ücreti 600.000 TL yi ödedi..!, yazsam sayfalar yetmez , sırf bu TRT yi sübvanse etmek için devlet her yıl ortalama :
600 milyon $ açıktan öder , kimlerden çıkar bu para..?
senden , benden , bizim gibi vergi ödeyen "iyi niyetli yurttaşlardan", tabiiki.. kıbrısta kıytırıktan bir banka müdürünün maaşı 14.000$ dır , en sıradan işçinin maaşı 4000$ dır, ülkemiz KKTC ye yardımda bulunuyor tabiiki , ama kimin sırtından çıkıyor bu paralar..?
özet olarak : eh işte Bu ülkede PTT de de , Vergi dairesindede bu işler böyledir , ne yapalım , demekle hiç bir sorun çözülmüyor , Vergi Ödüyorsak en kaliteli hizmeti istemek en doğal hakkımız , Geçen hürriyet gazetesinde okudum : Almanyada ,Türk işadamı enerji alanında yatırım yapacağı zaman , ister güneş ,ister rüzgar olsun , işinin %de 90 nına kredi alabiliyor ,
İzin ne kadar sürede veriliyor dersiniz ..?
sıkı durun : SADECE 3 GÜNDE BÜTÜN İŞLEMLER TAMAMLANMIŞ OLUYOR...!! Adam para kazanmaya başladı bile...şu anda Alman devletine elektrik satıyor..
ben kendi ülkemde , 120 gün o daire senin , yok özel idare benim , koşuşturup izinlerle zaman harcayıp uğraşacağım ,
Tekrar soruyorum , Almanlara su akar Türk bakar deme hakkını verme lüksümüz varmı ..?
niçin onlara bu hakkı veriyoruz..niçin..?

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Bilgisayar-Bilişim
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
14/08/2010 :  00:54:14 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Sayın Ercanerkan,

Yerden göğe kadar haklısınız. İlk tespitiniz bence en büyük sorunumuz gelişme yolunda. Bizde işi iş başında öğrenmek esas. Önceden öğrenip gelmek değil. Önceden bir şey öğrenenle boş gezmiş olanın arasında bir fark olmalıydı oysaki.

Suyun akıp Türklerin baktığını sırf Almanlar söylemiyor. Bu bir atasözü. Üstelik hepimiz de biliyoruz. Türkler ilginç bir millet. Avrupalı yapıyor uğraşıp didinip geliştiriyor. Kullanılır bir şey ortaya çıkarıyor. Bizler bu arada sadece bakıyoruz. Sonra birgün devinmeye karar verip Avrupalıdan iyisini yapıveriyoruz. Allahtan hem kel hem fodul değiliz. Sadece keliz.

tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
cnyt
Yeni Üye

Toplam 13 yazı
15/08/2010 :  15:31:29  Alıntı
giresunda yaklaşık 200 tonluk soğuk hava deposu kurmak .. bölgemizde kivi üreticilerinin en büyük sorunu hasatını aldığı kiviyi depolayaıp muhafaza edebilecegi bir soğuk hava deposu bulmadıgından dolayı ürününü çok daha ucuza piyasaya veriyor.. bunun bölgemizde bir gereksinim oldugunu düşünüyorum... ancak maliyeti nedir .. kredilendirilebilecek bir projemidir...??..ab hibe kredilerinden şahıslar tek başlarına yararlanabiliyorlarmı ....

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Diğer
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
15/08/2010 :  23:14:32 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Giresun için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansını takip etmeniz gerekir. Yani Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon illerindeki projelere destek veren ajans burasıdır.

Tespit ettiğiniz sorun ve bu sorunun çözümüne yönelik bir proje destek bulması gereken bir projedir. Fakat bu projeyi ortaya çıkarabilecek bir kapasitenizin olduğunu çeşitli dökümanlarla ortaya koyabilmeniz lazımdır. Muhtemelen %100 destek verilmez. Ama en az %50 destek bulacak güzellikte bir sorun ortaya koymuşsunuz. Bu projede istihdamı desteklemek , bölgede bir parasal potansiyeli açığa çıkarmak , kadın istihdamına ön ayak olmak hep artı puan olacaktır.

Bu arada kalkınma ajansları yeni yeni oluşturulmaktadır. Bu bakımdan istediğiniz anda istediğiniz her bilgiye ulaşamayabilirsiniz. Projenizi hazırlamalı ve destek ilanını beklemeye başlamalısınız.


DKK Ajansı bilgilerine internetten ulaşmazsanız Trabzon Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünden Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Ofisine başvurabilirsiniz. Yani merkez Trabzon.

Batı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansları faaliyete geçmiş olmasına rağmen Doğu Karadeniz Ajansında halen süren bir sorun var. Resmen varlar ama ortada yoklar. Fakat siz hazır olun bir anda işlemeye başlayabilirler.
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
cnyt
Yeni Üye

Toplam 13 yazı
16/08/2010 :  16:19:40  Alıntı
şöyle birşey düşünüyorum ....giresunda 200 ton kapasiteli soğuk hava deposu kurulumu .. paketleme tesisi...dahada ilerisinde bir reçel fabrikası ....çok absürd mü oldu bilemiyorum tabikide. bölgemizde kivinin fındıga altarnatif bir ürün oldugunu biliyoruz .. ama bu üründen ne kadar yeteri kadar faydalanabiliyoruz... bu ürünü sadece üretip satmakla değilde... konjektürden faydalanıp istihdam alanları yaratmakta önemli diye düşünüyorum... üretilen ürünlerin iç ve dış piyasaya pazarlanabilmesi için profosyönel bi ekip kurulması .. bir marka oluşturulabilinmesi... vsvsvs hepsi bi sermaye işi ve büyük yatırımcıların büyük gurpların yapabilecekleri işler.....pekii neden yapılmıyorr??... peki ya biz elimizde sermayesi olmayanlar .. biz birşeyler üretelim diyoruz .. sermayeyi de bu tarz kredi taleplendirebilecegimiz yerlerden faydalanalım diyoruzz .. dememizle kalıyor ... yada ben mi yanlış düşünüyorum.... yada cok mu umutsuzum .... yani elinde sermayesi olmayan birinin böyle bir düşünceyei projelendirip kredi alabilmesi ne kadar mümkün. işin özeti bu

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Diğer
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
16/08/2010 :  17:03:56 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Yanlış düşünmüyorsunuz. Tam olarak doğru bir düşünce. Ancak su aşağı akar. Dünya döner. Kervan yoluna devam eder.

Büyük yatırımcılar, elinde zaten parası olanlar, bu tip profesyonelce yapılması gereken işleri daha iyi kotarabiliyor. Bu yüzden yaptıkları iş tutuyor.

Sermayesi olmayanlar ise bu tip desteklerden yararlanarak aynı tip işlerin ucunu yakalayabilirler. Yanlış düşünmüyorsunuz. Ancak şöyle de bir şey var ; Sermayesi olmayıp bu tip bir desteğin peşinde olanlar da genellikle ayakları yere tam basmayan projelerle yolu tırmalıyor. Bir ya da bir den çok eksikleri oluyor. Ama bu eksiklerini ya hiç göremiyorlar ya da kabullenmek istemiyor görmezden gelip mücadeleye devam ediyorlar.

Bu tip destekler de belli bir seromoni isteyen presedürlere sahipler. Sizin vatan aşkınızdan çok dosyanın şekli, kaşelerin yeri, imzaların eksiklikliği, hesaplamaların mantığı üzerinde dururlar.
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
kutatku
Yeni Üye

Toplam 39 yazı
02/10/2010 :  20:01:00  Alıntı
Merhaba,
Bodrum'da 3 kadın arkadaş ortaklaşa bir yaz döneminde faaliyet gösterecek, Türkçe Dil Kursu işi kurmak istiyoruz. Bu kurs, 3 villalık geniş bahçeleri olan yüzme havuzlu bir sitede konaklamalı verilecek ve aynı zamanda yaz tatili olacak. Kurs 3 haftalık dönemler halinde (1kur) verilecek. Kurs programı bir Dilbilim Profesörü tarafından oluşturulacak. Amaç elimizden kayıp gitmekte olan Türkçemizi güzel konuşup yazmak ve inceliklerine hakim olmak isteyenlere ve yurtdışında büyümekte olan Türk çocuklarına-gençlerine hizmet verecek. Türkçe öğrenmek isteyen yabancı yetişkinlere uygun programları da olacak. Türk gençlere verilen kurslar kız veya erkek dönemleri halinde olacak. Sitedeki villalar pansiyon, dersane, ofis olarak kullanılacak. Gerekirse çevre sitelerde villa kiralanarak pansiyon hizmeti verilecek. Derslerin dışında sosyal programlar, denize servis ve geziler olacak. Karşılama ve uğurlama hizmeti verilecek. İsteğe göre çalışma sonunda ailelere katılımcının performansını gösteren bir rapor gönderilecek. Her katılımcıya bir sertifika verilecek.
Proje 3 öğretim üyesi tarafından hazırlandı. Ticari amaç da var ancak ana hedef Türkçe'ye katkı ve yeni yetişen nesillere Türkçenin güzelliğini ve bu dili konuşarak neler ifade edilebildiğini göstermek. Ayrıca profesyonel hayata hazırlanan gençlerin Türkçe yetersizliklerini gidermeye katkıda bulunmak.
Proje pek para kazandırma potansiyeli taşımasa da bizi geçindirir diye düşünüyoruz. Bodrum da yaşayan yerli insanlara iş imkanı sağlayacak. Turizm, kültür, sosyal iletişim alanlarında faal olacak. Açıkçası bizim için biraz idealist bir proje. Yani kazancından çok, girişimcilerin kendini verimli oldukları eğitim ve dilbilim alanında manevi olarak tatmin edecek, sosyal katkılarda bulunma imkanı ile de ülkeye ve gençlere fayda sağlayacağı için hayata geçirmek istediğimiz bir proje.
Sorularım:
Böyle bir proje sizce ilgil görür mü? Mesela siz genç iseniz böyle bir kursa katılmak ister misiniz veya yetişkin iseniz büyümekte olan çocuğunuzun gitmesini ister misiniz? İşletmesinde bizi zorlayacak, gözümüzden kaçmış olan birşeyler olabilir mi? Projeye hibe desteği verilebilir mi? Böyle bir Yaz Tatili + Dil Kursuna 3 hafta için kaç lira ödersiniz? Veya sizce kaç lira eder? Başka detaylar hatırlatmak isteyen olursa memnun olurum. Yorumlarınızı bekliyorum, şimdiden teşekkür ediyorum.
Selamlar, esenlikler.

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Emekli
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
02/10/2010 :  21:27:27 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Böyle bir proje tabanı açısından doğru yolda denebilir. Ama daha çok şekillendirmeli ve daha fazla çalışma yapmalısınız. Bir projenin para kazanma amacı olması kalkınmaya aykırı bir unsur değil ama temel amaç bir bölgede kalkınma ortaya çıkarmalı, istihdam sağlamalı (özellikle kadınlara ve işsiz olanlarına), bölgeye para girmesini sağlamalı gibi unsurlardır.

Şu anda bölgenize bakan ajansta bir teklif çağrısı yok. Geka.org.tr takip etmeniz gereken adres.

Bence bu konularda uzmanlaşmış birisinden yardım almalısınız. Yapacaklarınızı ve sonuçlarını dosyalaştırmalısınız. Bu işin mentalitesini kavramış ve yetenekleri olan birisi bu işi kalkınma ajanslarının isteklerine çok uygun bir hale sokabilir. Siz ona yukarıdakileri anlatırsınız. O bu işi detaylandırır işin içine sokması gereken unsurları tespit edip yapılandırır. Dosyalaştırır.

Ya da biz bu işi kendimiz de kotarırız derseniz dosyanızı kampanyalarını oluşturup ajansın çağrı yapmasını beklersiniz. Çağrı yaptığında başvurur ve kabul edilirsiniz. İşi gayet güzel kavrar Bodrum Kalkınma Ajansını da özel teşebbüs olarak üç bayan siz kurarsınız. Hem bölgenize yeni projeler üretir hemde fikri olanlara yardımcı olur iş yaparsınız.

Kolay gelsin...
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
kutatku
Yeni Üye

Toplam 39 yazı
02/10/2010 :  21:45:27  Alıntı
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Aslında yazdıklarımdan daha detaylı durumda proje. Tüm kapsamı buraya yazamadım haliyle. Ama tam anlayamadım: hem bölgenize bakan ajansta teklif çağrısı yok yazmışsınız hem de konuyu güzel kavrarsanız Bodrum Kalkınma Ajansını da 3 arkadaş siz kurarsınız demişsiniz. Bölgede henüz teklif çağrısı yapmamış bir kalkınma ajansı varsa biz tekrar bir ajans mı kuracağız? Kalkınma Ajansları özel teşebbüs mü? Birden fazla olabiliyor mu? Yetkisini nereden alıyor? Bu konuda biraz açıklayıcı bilgi verebilirseniz memnun olurum. Tekrar teşekkür ederim.

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Emekli
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
03/10/2010 :  23:12:30 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Geka teklif çağrısı yaptığında dosyanız hazır olacak ve hemen başvuracaksınız. Çağrı şu anda yok. Eninde sonunda çağrı yapacak işi bu çünkü.

Sizin kurabileceğiniz bir kalkınma ajansı ile geka nın zemini farklı. Siz hür teşebbüs olursunuz. Onlar resmi bir kurum tabanları devlet , devlet de bu işi Avrupa birliği tabanıyla yapıyor.

Avrupa birliğine üye ve üyeliğe aday olup belli bir aşamayı geçmiş ülkeler bir havuza her yıl para koyuyorlar. Havuzda bir para birikiyor. Bu parayı o ülkelerden gelen projelerin uygun bulduklarına destek olarak veriyorlar. Yani Türkiye kendi ülkesindeki projelere direk kendisi para vermiyor Avrupa birliği havuzundan para veriyor. Para önce havuza gidiyor buradan projelere aktarılıyor. Bu havuzdaki para tüm birlik ülkelerine açık. Türkiyeden hiç başvuru olmazsa bu parayı diğer ülkelerin projeleri kapar. Yok ülkemizden çok başvuru olur diğer ülkelerden az başvuru gelirse bu seferde bu paradan bizim ülke insanı çok diğer ülkeler az yaralanmış olur. En azından koyduğumuz parayı çıkartmamız açısından çok proje vermemiz beklenir devlet tarafından.

Ülkemizde bu proje akışını bölge bölge kurulmuş olan kalkınma ajansları takip ediyor. Bazı ajanslar yeni kuruldu bu yüzden hızlı bir şekilde çağrı yapamıyor. Geka da bunlardan biri. örneğin Mevlana kalkınma ajansı da çok eski sayılmaz ama bölgede aktivite çok olduğundan daha hızlı çalışabiliyor. Bir kaç yıl içinde bu ajanslar tamamen oturmuş olacak ve hızlı bir döngü başlayacak.

Bu resmi ajansların yanısıra şahışların kurduğu ajanslarda devreye girecek. Çünkü piyasa hızlanacak. Şahışların kuracağı ajanslar bir tür danışman firma gibi çalışıyor olacak.

Örneğin siz bu projenizle bu çarkın içinden geçince bu işin mentalitesini tamamen kavramış olacaksınız. Hem yeni projeler üretmeye başlayacak hem de elinde işe yarar projesi imkanı olan ama yol yordam bilemeyen kişileri bulup gel seni bu yola sokalım kalkın ve kalkındır diyeceksiniz. Siz danışmanlıktan gelen komisyonunuzu, imkanı olup ne yapacağını bilemeyen kişi yeni işini ve devlette bölgede kalkınmayı sağlamış olacak.

Resmi kalkınma ajansları valiliklere bağlı çalışan resmi kurumlardır. Ama bir şahsın şehrinde açtığı bir büroya Bodrum kalkınma ajansı tabelası asmasının önünde bir engel yoktur. 3 bayan bir ltd şirket kurar ana sözleşmesine inşaat, turizm, kültür hizmetleri ve bu konulardaki tüm danışmanlık işleri yazarsınız, tabelanızı da Bodrum Kalkınma Ajansı Tristar Danışmanlık Ltd. Şti olarak asarsınız.

Örneğin Bodrum da arsası arazisi malı mülkü olan ama boş oturan veya az kazanan birini bulur onu bir proje ile şekillendirirsiniz. Kendinizi kalkındırmak için düşündüğünüz bu fikirleri onun için de üretirsiniz. Onu kalkındırınca siz de kalkınmış olursunuz. Proje ile bölge de kalkınmış olur. Siz mutlu, müşteriniz mutlu devlet mutlu olur.

Tüm samimiyetimle anlatmaya çalıştım. Bir kıvılcım çaktırabildiysem ne mutlu bana. Gerçi sizde bir kıvılcım zaten çakmış. İnşallah başarırsınız.
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
andehab
Üye

Toplam 270 yazı
13/10/2010 :  10:05:47  Alıntı
mrb bilgileriniz için tşk.

Yerleşim : Türkiye / Bursa  |  Meslek : Tekstil
hakank
Üye

Toplam 284 yazı
29/12/2010 :  17:30:04  Alıntı
Merhabalar

Öncelikle Ab Hibeleri Özellikle İpard, Ajans Hibeleri, Kosgep hibeleri ve tübitak hibeleri ile ilgili danışmanlık yapıyorum. Yaklaşık 25 ayrı şirket ve kurulmakta olan şirkete yukarıda yazılı programlardan destek aldım. Sizlerin dediği gibi bunlar belirli insanlara peşkeş çekilen yapılar değiller. bunu aklınızdan çıkarın. Öyle bir şey kesinlikle yok. Bu projelerde öncelikle,
1- Firmanın ya da kişinin Kurumsal bilgi kapasitesine bakılmaktadır
2- Firmanın/Kişinin Sermaye yapısının işi sürdürülebilir hale getirip getirmediğine bakılmaktadır
3-Firma/Kişi nin hibe almadan bu yatırımı yapabilip yapamayacağına bakılmaktadır.
4-Firma/Kişinin mali kaynaklarının sağlam olması gerekmektedir.

Sonuç olarak söz konusu projenizi en az 10 yıl sürdürebilir olmanız gerekmektedir. Zaten fizibilite formatlarında da işin sürdürülebilir olması gerekmektedir.

Cebinizde hiç paranız yoksa, asla böyle bir işe girmeyin
Cebinizde en az yatırımın % 50'si olmalıdır
VEya
Yatırımın % 50'si kadar uzun vadeli kredi alabilecek teminatınızın olması gerekir.
Eğer bu şartları sağlıyorsanız, bu hibeleri alırsınız.
Burada diğer bir kriterde örnekle açıklarsam daha iyi olacak;
Bursa eskişehir bilecik kalkınma ajansının 29 ocak da kapanacak çağrısında toplam dağıtılacak hibe miktarı 12 milyon Tl dir.
Şimdi projelere puan verilemktedir. Bu para 100 proje de de bitebilir. 400 proje de de. Eğer sizin kurumsal yapınız iyiyse, sermaye yapınız iyiyse, ve projeniz, eğer, yenilk üreten, katma değeri fazla ürünler üreten bir proje ise, bu parayı almamanız için bir sebep yok. Ama projeniz yetersiz ise çok iyi puan almış olsanız bile. sınıfta kalabilirsiniz.

Ayrıca, bu programlarda çalışan uzmanların dışında bağımsız proje değerlendiricilerine gönderilmektedir bu projeler. Onların değelendirmesidir asıl olan. Bu kurumlarda çalışanlar usul yönünden incelemektedirler bu projeleri. asıl puanlamayı bağımsız değelendirme kuruluşları yapmaktadır..

Sorusu olan hakankoparan@hotmail.com

Yerleşim : Türkiye / Antalya  |  Meslek : Ticaret
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
30/12/2010 :  14:29:19 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Alıntı Yapılan Metin:
Yazıyı gönderen - hakank
Sizlerin dediği gibi bunlar belirli insanlara peşkeş çekilen yapılar değiller. bunu aklınızdan çıkarın. Öyle bir şey kesinlikle yok.


Hangimize hitap ettiniz ? Benim zaten böyle bir şey dediğim yok. Hatta böyle düşünen arkadaşlara sistemi savunup duruyorum burada ve başka başlıklarda . . .
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
infazure
Üye

Toplam 155 yazı
13/01/2011 :  14:38:21 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Ne kadar saçma mesajlar var burda yahu. AB Proje kapsamında verilen hibe krediden bahsediliyor burda, sizin keyfi işleriniz yada ticarete atılmanızı sağlayacak bir kredi değil.
En basit örneği şu şekildedir. Gazi Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe kursu vermek istiyor ama kendi bütcesi yok, bu bağlamda başvurusunu yapıyor ve proje için ödenecek tutar - alınacak verim oranı doğru orantılı ise kredi verilir. Yapan kişinin bundan bi kazancı olmaz, kredi alınmış olsa dahi proforma fatura ile iş yapılır. Çalıştırılacak kişilerin ücretleri Proje kapsamında ödenir vb.

Velhasıl, bu sizin iş kurmanız için bi girişci kredisi DEĞİLDİR, iş geliştirme keridis DEĞİLDİR, yatırım sektörü finansmanı DEĞİLDİR. Umarım anlamışdır bazı arkadaşlar :)

İş kurmak istiyorsanız, gidip işkura kayırt yaptırıp meslek edindirme kursuna katılacaksınız. Başarılı olrda sertifika alırsanız KOSGEBin hibe yada 0 faizli kredilere başvurup o para ile İŞ KURACAKSINIZ
İletişim;
ahmeterencihan@gmail.com
0505 843 6789

Yerleşim : Türkiye / Ankara  |  Meslek : Bilgisayar-Bilişim
akinselcuk
Editör

Toplam 5590 yazı
14/01/2011 :  00:26:29 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Yok be yahu ! O kadar da saçma değiller.

En basit örneği şu şekildedir ; Mesela geçen sene iki arkadaş bir limited şirket kurdunuz 50bin sermayeli tarım,inşaat vesair bir anasözleşmeniz var. Birinci yıl 20bin kazandınız sermayenizi bankada ödenmiş gösterebildiniz ve batak olmayan ama çok kazançlı da görünmeyen bir bilanço oluşturmayı başardınız. Kosgeb veri tabanına falan da kayıtlı değilsiniz. 2 ortak ve 3 de çalışan gösterdiniz. Şirkette yaptığınız işlerden çok memnun değilsiniz. Zira 2 ortak birinci yıl sonunda cebinize aylık 500 lira anca girdi. Biraz paranız var ama bu şartlarda şirketi büyütme konusunda çekimsersiniz.

Fakat aklınıza pekala kazançlı olacak bir proje geldi. Projeniz 500 bine çıkıyor. Cebinizde şirketinizden başka 2 ortak 100-150 bin para var veya bu kadarını temin edebilirsiniz. Bölgenizdeki kalkınma ajansına gider projenizi verirsiniz. İyi hazırlanmış ayağı yere basan bir hazırlık yaptınız. Dosyanız tertemiz ve çok makul. işin içine istihdamı , bölgesel yeniliği ve hatta kadın ayrımcılığını bile dahil ettiniz. İhtimal bu ya projeniz ilgi çekti kabul gördü. Görebilir belli olmaz.

Bir anda 50 bin sermayeli şirketiniz Avrupa Birliği desteği ile bir anda 1milyonluk bir şirket haline geldi. Projenizin kabul edileceğini hissettiğiniz gün sermayenizi arttırıp bu seviyeye getirebilirsiniz. Muhtemelen de 2 yıl sonra yılda 1 milyon kara geçmiş olabilirsiniz.

Uyduruk 50 bin sermayeli bir şirketten milyoner oldunuz. Şirketinize yatırmaya ürktüğünüz 100-150 bin liranız ve Avrupa Birliği Kalkınma sisteminin size sağladığı 250 - 300 bin lira para sayesinde bir anda uzaya çıktınız. Teknik olarak bu mümkün. Yeterki bir numaranız olsun elinizden bir iş geleceğine insanları ikna etmeyi başarabilin.

Saçma olan oturduğu yerden bedava destekler beklemek. Öyle bir destek resmi olarak henüz yok. Bu tip beklentilere sınırsız ve hatta kefilsiz destek sunan eski Galata Kulesi satıcılarının torunları olmaya aday bir takım kurum, kuruluş, şahış ve hatta melekler var.

İş bilenin kılıç kuşananın demişler ya işte bunun için demişler zaar . . .
tamnland.com

Yerleşim : Türkiye / Türkiye  |  Meslek : Diğer
Buzuladam
Yeni Üye

Toplam 2 yazı
14/01/2011 :  21:22:12 Yazarın websitesine git Website   Alıntı
Merhaba,

Sizlerden bir konuda yardım rica ediyorum.

Ben Kosgeb ve İşkur'un başlatmış olduğu, "Yeni Girişimcileri Destekleme" programına katılıp, tamamlamış bulunmaktayım. Bu programı bitirmem sonucu Kosgeb'in desteklemeyi düşündüğü iş grupları içinden birini seçip bir iş yeri kurmak istediğim zaman bana hibe olarak 27.000 TL ve makine alımı içinde 2 yıl ödemesiz diğer 2 yıl da da 3 er aylık dönemlerde ödenmek üzere 70.000 TL kredi sağlıyor.

Bu sadece ilk başlangıç kredisi. Kosgeb sizin iş planınızı onayladıktan sonra bütün KOSGEB desteklerinden de zaman içinde yararlanma imkanınız doğuyor.

Şimdi sorunuz şu olabilir. Neden o zaman bir iş kurmuyorsun? Bunu iki önemli sebebi var.

1- Kosgeb'in bu paraları ödemek için bazı şartları var
a) İşkur'un verdiği ve yaklaşık 60 gün süren (Haftada 2 gün olmak üzere) eğitimi tamamlamanız. Bunu tamamladım ve sertifika mı aldım.
b) Bu süreç zarfında işsiz olmanız ve İşkur'a kaydınızı yaptırmanız,
c) İş kurmayı düşündüğünüz konuda bir iş planı hazırlamanız ( Pazar araştırmasından, rakip analize ve maliyetten, bütçeye kadar en az 50-60 sayfalık bir rapor)
d) Kosgeb'e raporu sunmadan önce şirketinizi kurmanızı istiyorlar (Sadece yasal işlemleri yapmanız yeterli. Diğer ofis malzemesi, makineler vs. araçların alınmasına gerek yok. Kosgeb onayı verdikten sonra bu işlemlere geçiyorsunuz)
e) Kosgeb iş planınızı onaylarsa (mantıcı dükkanı açmak ile Uzay istasyonu açmak arasında her türlü iş planını değerlendiriyorlar) diğer aşamalara geçiyorsunuz ve burada beni ana sorunum başlıyor. İş planına uygun her şeyi siz yapıyorsunuz ve Kosgeb sonra size 1 hafta sonra ödüyor. Yani imalat yapacaksınız iş planınızda belirtmiş olduğunuz makineyi siz alıyorsunuz. Ödemeyi yapıp bunun makbuzunu Kosgeb'e ***ürüyorsunuz ve paranızı alıyorsunuz. Yani önce paranı harca sonra parayı Kosgeb'ten iste. Burada en önemli şey Kosgeb'in onayı çekten daha değerli. Banka bile bu onaya kredi verebiliyor.
2- Diğer önemli konu. Kendi kafama yapan ve farklılık yaratacak bir iş fikrini daha bulamamış olmam. Benim aklıma gelenler;
a) Kağıt poşet, ambalaj imalatı yapmak
b) Danışmanlık firması kurmak,
c) İşsiz arkadaşların oluşturacağı ve burada beyin fırtınaları yaparak sektördeki firmaların çözemedikleri sorunlara fikirler üretmek ve bunları onlara belli bir fiyat altında satmak.

Bana bu konudaki fikirlerinizi iletebilirseniz çok memnun olurum.

Şimdiden teşekkürler.
“Life is about change, sometimes is paintful, sometimes is beautiful but most the time is both”

www.kazanmakisteyenler.com

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : Danışmanlık
 

Mesaj gönderebilmek için öncelikle giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

Henüz kayıt yaptırmadıysanız buradan üye olabilirsiniz.

Üye olarak:

  • Yeni yazılar gönderebilir,
  • Varolan yazılara yorum yapabilir,
  • Arkadaşlarım, favorilerim, kişisel mesajlaşma, haber merkezi, dosya merkezi, online üyeler gibi pek çok yardımcı araçlardan yararlanabilirsiniz.

» Hemen üye olmak için tıklayınız.


 

13.67 saniye.
03:21:52, 25 Temmuz 2024, Perşembe

Buradaki yazılar, yazarlarının ve Koniks.com®'un izni olmaksızın hiçbir yazılı, görsel yada sesli yayın organında yayınlanamaz. Eğitim amacı dışında, herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır. Eğitim amaçlı çoğaltıldığı durumlarda, yazarla ilgili bilgilerin ve URL'nin belirtilmesi zorunludur.

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle, amatör bir ruhla hazırlanmıştır ve yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette sitemiz tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Yer alan görüş ve yorumlar tamamen Koniks.com üyelerinin kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak iş kurma/yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir ve söz konusu bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Koniks.com sorumlu tutulamaz.

© 2000-2024 Koniks.com İletişim   ||   Kullanım Şartları   |   Kurallar   |   Sitenin Kullanımı   |   Gizlilik   |   Yardım