Süt Ürünleri Gerekli İzinler - Koniks.com

Koniks.com
Kullanıcı adı:
Şifre:
Şifremi hatırla


    Ana Sayfa          Forumlar          Arama          Yardım           Kayıt Ol

Süt Ürünleri Gerekli İzinler


selcuk43
Yeni Üye

Toplam 69 yazı
09/04/2018 :  11:01:58 Bu yazıdan alıntı yaparak yorum yaz Alıntı


Sayin forum uyeleri sut urunleri isletmesi icin gerekli bazi izinler alindigini biliyorum.Ancak oncelik nereden baslanmali ? Bulundugumuz ilcede pek bilgisi olan yoktu.Daha kisa yoldan sizin tecrubelerinizi dinleyerek bu isi halledebilirim.Ilce hastanesinden heyet gelicekmis kontrol icin,itfaiye den ekip gelicek diyorlar, en son tarim il mudurlugunden ekip gelicek diyorlar.Boyle bir tecrubesi bulunan varsa yardimci olursa sevinirim.Herkese iyi calismalar.

Yerleşim : Türkiye / Kütahya  |  Meslek : Gıda
turk3458
Üye

Toplam 277 yazı
10/04/2018 :  18:28:33  Alıntı
üretim için gerekli izinleri mi soruyorsunuz, satış için gerekli izinleri mi. tam olarak yazarsanız bilen arkadaşlar yardımcı olur

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : İnsan kaynakları
imayex
Üye

Toplam 106 yazı
10/04/2018 :  19:40:06  Alıntı
SÜT TOPLAMA MERKEZLERİ VE ONAY İŞLEMLERİ
#61591; 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri ,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu’ kapsamında 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’ hükümlerine göre Süt toplama merkezleri onaya tabi gıda işletmeleri kapsamında olup ilgili işletmeler 31.12.2013 tarihine kadar onay belgesi almak zorundadır.
#61591; GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı, gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemektir.
#61591; Dayanak
#61591; – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 22, 30 ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır
#61591; MADDE 22- (1) Gıda, gıda ile temas eden madde , malzeme ve yem ile ilgili faaliyet gösteren işletmeciler, kendi faaliyet alanının her aşamasında bu Kanunda belirtilen şartları sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdür.
#61591; (2) Gıda ve yem işletmecisi ürettiği, işlediği, ithal ettiği, satışını veya dağıtımını yaptığı bir ürününün, gıda ve yem güvenilirliği şartlarına uymadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin makul gerekçelerinin olması durumunda, söz konusu ürünü kendi kontrolünden çıktığı aşamadan başlamak üzere, toplanması için gerekli işlemleri derhal başlatmak ve konu ile ilgili Bakanlığı bilgilendirmek zorundadır. Gıda ve yem işletmecisi, ürünün toplanması gerektiğinde, toplanma nedeni hakkında tüketiciyi veya kullanıcıyı doğru ve etkin olarak bilgilendirmek ve gerekli hâllerde, insan sağlığını korumaya yönelik alınacak tedbirlerin yeterli olmaması durumunda, tüketiciye veya kullanıcıya ürünün iadesi için çağrıda bulunmak zorundadır
#61591; (3) Gıda ve yem işletmecisi, faaliyeti ile ilgili istenen kayıtları güncel tutmak, istendiğinde Bakanlığa sunmak zorundadır.
#61591; (4) Piyasaya arz edilecek gıda ve yemlerden onay alınması zorunlu olanlar Bakanlıkça belirlenir. Ürün sahibi, onay için Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak zorundadır. Bu ürünlerin, onay alınmadan üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı yasaktır
#61591; MADDE 30- (1) Bu Kanun kapsamındaki gıda ve yem işletmelerinden onaya veya kayıt işlemine tâbi olanlar ile onay ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Onaya tâbi işletmeler için, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması zorunludur.
#61591; (3) Gıda ve yem işletmecisinin, faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurması durumunda, bu durumun üç ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde Bakanlığa bildirimde bulunulmadığının tespit edilmesi hâlinde, faaliyetle ilgili onay veya kayıt Bakanlıkça iptal edilir.
#61591; (4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir

Yerleşim : Türkiye / Zonguldak  |  Meslek : Mühendis
imayex
Üye

Toplam 106 yazı
10/04/2018 :  19:42:27  Alıntı


#61591; Onay usul ve esasları
#61591; Gıda işletmecileri, onaya tabi işletmelerine onay almak üzere bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde belirtilen bilgi ve belgeler ile yetkili mercie başvururlar.
#61591; (2) Yetkili merci, başvuru dosyasını başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde inceler;
#61591; a) Bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, yetkili merci tarafından eksiklikler resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Eksiklikleri bir ay içerisinde tamamlanmayan dosya başvuru sahibine iade edilir.
#61591; b) Bilgi ve belgelerin tamamlanması ve doğru olması durumunda yirmi iş günü içerisinde kontrol görevlileri tarafından Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan bina, alt yapı ve ekipman gerekliliklerine ilişkin hükümlere uygunluğu açısından işletme yerinde resmi kontrole tabi tutulur.
#61591; (3) Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunun uygun olması halinde gıda işletmesine işletme şartlı onay belgesi ve işletme onay numarası verilir.
#61591; (4) İşletme, işletme şartlı onay belgesi ve işletme onay numarasının verilmesinden sonraki üç ay içerisinde gerçekleştirilen yerinde ikinci bir resmi kontrolde;
#61591; a) Gıda işletmesinin, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile birlikte Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte geçen hükümleri karşıladığının belirlenmesi durumunda, işletme şartlı onay belgesi, işletme onay belgesine çevrilir.
#61591; Bu Kanun kapsamındaki gıda ve yem işletmelerinden onaya veya kayıt işlemine tâbi olanlar ile onay ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Onaya tâbi işletmeler için, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması zorunludur

Yerleşim : Türkiye / Zonguldak  |  Meslek : Mühendis
imayex
Üye

Toplam 106 yazı
10/04/2018 :  19:45:06  Alıntı
GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ONAY BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

#61591; 1- Dilekçe,
#61591; 2- Beyanname özel kısmı (Ek-10),
#61591; 3- Beyanname genel kısmı(Ek-11),
#61591; 4- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi,
#61591; 5- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.


Yerleşim : Türkiye / Zonguldak  |  Meslek : Mühendis
imayex
Üye

Toplam 106 yazı
10/04/2018 :  19:47:06  Alıntı
#61591; SÜT TOPLAMA MERKEZLERİNDEN İSTENECEK ASGARİ GEREKLİLİKLER
#61591; Toplama merkezi, sütte bulaşmayı önleyen bir şekilde tasarlanmalı ve işletilmelidir. Sütü soğutmak için soğutma ekipmanları veya uygun ekipman olmalı, eğer süt, toplama merkezinde depolanıyorsa,soğuk depolama teçhizatlarına sahip olmalıdır. Eğer süt depolama merkezinde arındırılıyorsa separatör veya sütü fiziksel arındırmaya uygun başka aletler olmalıdır.
Sütün hijyeninin olumsuz yönde etkilenmemesi için toplama merkezine personel ve araçların girişinde yeterli önlemler alınmalıdır.
#61591; Özellikle toplama merkezine giriş; gübre, silaj vb.den temiz olmalıdır.
• Süt toplama/taşıma işlemleri, hastalığa neden olan patojen mikroorganizmaları süte geçirme riski olan kişiler tarafından yapılmamalıdır.
• Süt toplayıcısı/taşıyıcısı çiğ süt hijyeninin korunması konusunda yeterli eğitimi almış olmalı, temiz kıyafet giymelidir.
Süt toplayıcısının kıyafeti ve ayakkabıları gübre ile bulaştığında, kirlenmiş kıyafet ve ayakkabılar, çalışmaya devam etmeden önce değiştirilmeli veya temizlenmelidir.
Süt toplayıcısı/taşıyıcısı hayvanların bulunduğu yerlere ve gübre bulunan yerlere girmemelidir
Toplama öncesinde süt toplayıcısı/taşıyıcısı, sütte bozulma veya kokuşma belirtilerinin bulunmadığının tespiti için her bir üreticinin sütünü kontrol etmelidir.
Sütte bozulma ve kokuşma belirtileri bulunuyorsa süt toplanmamalıdır. Süt hijyenik koşullar altında toplanmalıdır.
Sütle temas eden toplama ve taşımada kullanılan güğüm, tank,tanker vb. düzgün, kolay temizlenebilen, dezenfekte edilebilen, korozyona dirençli ve insan sağlığı açısından tehlike yaratmayacak,sütün duyusal özelliklerini olumsuz yönde etkilemeyecek ve süte madde geçişinin olmadığı malzemeden yapılmış olmalıdır
Süt taşıma tankerleri (süt boşaltım alanı, vanalarvs. dâhil) sütün bulaşmasını önlemek için yeterli sıklıkta temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon sonrasında tankerler ve güğümlerde dezenfektan kalıntıları çok iyi akıtılmalıdır. Çiğ sütün toplama veya standardizasyon merkezlerine,süt işleme veya üretim tesislerine naklinde kullanılan tanklar, her sevkiyattan sonra veya art arda yüklemeler arasında çok kısa boşluklar olduğunda, her bir sevkiyat serisinden sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ancak her koşulda günde en az bir kere temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Süt taşıma tankerleri süt dışında başka maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır.
TAŞIMA SÜRESİ VE SICAKLIĞI
• Taşıma sıcaklığı ve süresi, sütün güvenilirliği ve kalitesi üzerine olumsuz etkileri önleyecek şekilde süt işletmesine veya toplama/soğutma merkezine sütün taşınmasına uygun olmalıdır.
SÜTÜN DEPOLANMASI VE SOĞUTULMASI
• Sağımdan hemen sonra süt, sütün kalitesine olumsuz etkisi olmayan temiz bir yerde toplanmalı ve eğer süt sağımdan sonra 2 saat içinde toplanmayacaksa 8°C'ye, günlük toplanacaksa 8°C'nin altına, günlük toplanmayacaksa 6°C'nin altına soğutulmalıdır.
. Süt, sağımdan sonra iki saat içinde işleme ve üretim tesisine ulaştırılmazsa, işleme ve üretim tesisine taşınırken sıcaklığın 10°C’yi geçmemesi sağlanmalıdır. Ancak, sağımdan sonra iki saat içinde ulaştırılacaksa soğutma yapılmayabilir.
SÜTÜN DEPOLANDIĞI YER VE EKİPMAN
• Sütün soğutulduğu veya depolandığı yerler, depolama tankları,güğümler ve diğer ilgili ekipman, bulaşma riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.
• Kolay temizlenebilecek ve dezenfekte edilebilecek nitelikte zemin ve duvarlara sahip olmalıdır.
• Korozyona karşı dirençli olmalıdır.
#61591; • Süte, tüketicide sağlık riski doğuracak miktarlarda madde geçişi olmayacak özellikte olmalıdır.
#61591; • Sıvı atıkların kolay drene edilebileceği zemine sahip olmalıdır.
#61591; • Uygun havalandırma ve aydınlatma koşullarına sahip olmalıdır.
#61591; • Tuvalet ve gübrelikler gibi, tüm bulaşan kaynaklarının ayrımı sağlanmalıdır.
#61591; • Bağlantı cihazları kolayca yıkanabilen, temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen özellikte olmalıdır.

Yerleşim : Türkiye / Zonguldak  |  Meslek : Mühendis
selcuk43
Yeni Üye

Toplam 69 yazı
11/04/2018 :  12:04:56  Alıntı
Keyf.in
üretiminde gerekli olanlar gerekli satış için değil süt toplama işlemi yapılmıyacak peynir yoğurt vb ürünlerin üretimi yapılıcak.İlk deneme de belediyeye gittik tarım il müdürlüğü ve hastahaneden onay almanız gerek dediler.Tarım il müdürlüğüne gidince hayır belediye işyeri ruhsatı vericek dediler burası ilçe çalışanlar pek anlamıyor galiba süreci de olmadı il merkezine gidip oradan halletmeye çalışıcaz

Yerleşim : Türkiye / Kütahya  |  Meslek : Gıda
turk3458
Üye

Toplam 277 yazı
12/04/2018 :  16:08:19  Alıntı
Isyeri acma ruksatini her halukarda alacaksiniz. Orda su su su isi yapacagim diye belediyenin ilgili ruhsat bolumune basvurun. Onlar size hangi sinifa girdiginize ve hangi evraklari istexiklerine dair dokuman verecek. Onlarin istediklerini yapip harclari yatiracaksiniz. Isyeri

Yerleşim : Türkiye / İstanbul  |  Meslek : İnsan kaynakları

0.09 saniye.
09:04:25, 25 Mart 2019, Pazartesi

Buradaki yazılar, yazarlarının ve Koniks.com®'un izni olmaksızın hiçbir yazılı, görsel yada sesli yayın organında yayınlanamaz. Eğitim amacı dışında, herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır. Eğitim amaçlı çoğaltıldığı durumlarda, yazarla ilgili bilgilerin ve URL'nin belirtilmesi zorunludur.

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle, amatör bir ruhla hazırlanmıştır ve yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette sitemiz tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Yer alan görüş ve yorumlar tamamen Koniks.com üyelerinin kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak iş kurma/yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir ve söz konusu bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Koniks.com sorumlu tutulamaz.

© 2000-2019 Koniks.com İletişim   ||   Kullanım Şartları   |   Kurallar   |   Sitenin Kullanımı   |   Gizlilik   |   Yardım